KAUSTISEN KALASTUSKUNTA
[ Kaustisen yhteisten vesialueiden osakaskunta ]

Kalastuskunnan vesialueet

Seuraavassa on Kaustisen yhteisiin vesialueisiin kuuluvat vedet. Lista ei ole täydellinen, joitain aivan pienimpiä lampia puuttuu.

Vesistöjen sijaintia ja vedenlaatua kuvaavat tekstit ovat pääosin lainattu Hannu Salosen vuonna 1991 kirjoittamasta "Kaustisen joet ja järvet - perustietoja Kaustisen vesistöistä"-kirjasta.
Vesistöjen kalastoa koskevat kommentit ovat koekalastusten ja kalastajien haastattelujen pohjalta tehtyjä.

Kaustisen järvet ovat pääsääntöisesti varsin matalia ja pieniä, alle 10 hehtaarin lampia. Vesi on tyypillisesti ruskeata ja hieman hapanta. Kalasto koostuu pääasiassa ahvenesta ja hauesta.

Yhteisiin vesialueisiin kuuluvat:
Perhonjoki, Vetelin rajalta Puuroniemeen
Köyhäjoki
Näätinki-, eli Kärmeoja
Vissavedenoja
Vissavesi, vanha järvi. Eli jotakuinkin alueet, joissa on vettä jään alla maalis-huhtikuussa vedenlaskun jälkeen
Nuolinen
Iso- ja Pieni Kalavesi
Iso- ja Pieni Miesvesi
Kortelampi
Pitkälampi
Harijärvi
Lehmäjärvi
Kortevesi
Pitkävesi 1/3
Hanhijärvi
Pirtjärvi 2/3
Kuhalammen länsipuoli, eli Kaustisen puoli
Hyötyvesi
Iso- ja Pieni Palojärvi
Pläkkisenjärvi 3/4
Pikku Kouruvesi

Huomio! Seuraavat eivät ole yhteisiä vesialueita:
Tastulanjärvi
Outovesi
Mustalampi
Perhonjoki Puuroniemestä eteenpäin, sisältäen Nousulahden ja MustosenTakaisin etusivulle