KAUSTISEN KALASTUSKUNTA
[ Kaustisen yhteisten vesialueiden osakaskunta ]

Köyhäjoki
Köyhäjoki saa alkunsa Pilvinevan suoalueen ojitetuilta pohjoisosilta. Köyhäjoki virtaa mutkitellen 42 km matkan ja laskee viimein vetensä Perhonjoen keskiosan järviryhmässä olevaan Kuhalampeen (Isojärvi). Pudotusta joelle tulee 74m. Köyhäjoessa on 22 kpl koski- ja virtapaikkoja.
Köyhäjoen vesi on ruskeata ja hieman hapanta - ruskeampaa ja happamampaa mitä Perhonjoessa. Virtaaman vaihtelut ovat nopeita ja suuria tehokkaan ojituksen "ansiosta".
Köyhäjoen kalasto on hyvin samankaltainen kuin Perhonjoessa, ainakin Köyhäjoen alaosilla. Köyhäjoessa on olemassa myös rapukanta, jota kalastuskuntakin on istutuksilla pyrkinyt voimistamaan.Takaisin etusivulle