KYLÄSAVUT ry

HISTORIANKIRIOTUSTA
 23.12.2008
Melekhen näyttää siltä niettom miehet ja vaimoväki laiskotellu koioo tierotuksia täälä näkynny. Seny antaa pikkusev verrav väärän kuvam meistä. Moomma kaikesa hiliasuuresa olhet erilaisisa hankheisa föliysä kaiken aikaa. Viimisimpänä näyttönä Perhonjokialaakson Sukututkimusyhdistyksen uusil lukemisto. Siinon yhyristyksen kolomej jäsenen kiriotukset muirem mukana.
Oomma talollaki siivonhet nurkkia ja viimisthän ko Heikinkelloja klapathanni rytkäsemmä. Laitamma kylymänä olevia kamareita kunthon. Hommaa räkkää kaikille innokhaille, eikö fölihyv vain.
Niijja saimma Kaustisen kunnalta lahajotuksena kaksfoornikisen harmoonin, niettä sitä vois joku soittotaitonen kokeilla.
Täsoj joulu ihan käsillä niettä olokaapa rauhallisesti.
 17.01.2007
Perhonjokilaakson Sukututkimusyhyristyksen tutkimusilta veti väkiä kuulehan mitä uutta ja vanhaa on tariolla sukujem perinthestä. Paikalloli kokolailla kolokosti väkiä, vakkonki pitänny kolokkua talavia. Kyläsavut ry:n pj Matti M toimitti kovin niettä mitoomma saanhet talakouksilla aikaseks. Paikallolijat olivat kovin tytyväisiä näkemhänsä ja kuulemhansa. Voimma lisätä tämän onnistunheitten tilaisuutten kirihan. Kiitokset kaikille tilaisuutehn tulheille.
 05-06.01.2007
Melekhem perintheiseks tulhesa iltapuhthesa rookasimma kolomisthan, Matit ja Heikki. Praatasimma, pirimmä prasua, paistethin makkaraa ja keitehin kaffia. Niija sauna lämmitethin. Matit olivat vielä kaikel lisäks yökunnissa. Aamukaffit loppiaisen kunniaks joimma ennenko lähimmä takasin kotia.
Oikher rauhallinen ja koria yö.
 13.07.2006
Nyssitton juhulat juhulittu. Väkiä oli törkiän kolokosti. Arviossivat paikalla olhen reilu neliäsataa henkiä.
Juhula oli arvokas ja suomalaisuutta ylistävä. Juhulaa muistelhan vielä saranvuoren päästäki ylentävänä tapahtumana.
Suuri kiitos kyläläisille ja kaikille niille jokkolitta tekemäsä tästä unehtumatonta juhulaa.

mm Helsingin Sanomat kiriottaa juhulasta:
KAUSTINEN. Näky on vaikuttava: vanhan ajan morsiussaatto lähestyy peltoaukean läpi juhlapaikkaa, jossa me, neli–viisisatapäinen festivaalivierasjoukko kuviteltuina häävieraina odotamme juhlijoita. Purpuri soi samaan malliin kuin se on Kaustisella soinut jo vuosisatoja. Ollaan Puumalan kylässä, jonne kyläläiset ovat talkoohengessä järjestäneet toisinnon kaksista sata vuotta sitten pidetyistä juhlista. Toiset olivat kahden vihkiparin kruunuhäät, ja toiset J. V. Snellmanin syntymän satavuotisjuhlat. Algot Untola, kirjailija Maiju Lassilana paremmin tunnettu, vastasi Snellmanin juhlan järjestelyistä ja oli myös häissä puhujana. Hän oli tuohon aikaan Kaustisella Vintturin kyläkoulun opettajana. Nyt Untolan roolin otti ja puheen piti tutkija Marko A. Hautala. "Hävittäkää juopa rikkaiden ja köyhien välillä, silloin vasta kansa on yhtenäinen", kuuluivat Untolan sanat sata vuotta sitten, kun hän osallistui aktiivisesti poliittiseen taisteluun. Untolalla voisi olla asiaa nytkin, jos eläisi. Puuhamiehenä hankkeessa on toiminut Puumalassa asuva Kai-Eerik Känsälä. Kuvaavaa Kaustisen juhlille on, että tämä melkoista viitseliäisyyttä ja kotiseutuhenkeä vaatinut yli sadan esiintyjän ponnistus oli vain yksi merkintä torstaisessa festivaaliohjelmassa, yksi 46:sta (!) listatusta konsertista ja tapahtumasta.
 13.07.2006
Nymoomma sitte rytkässy ihan kunnolla. Paikat on saatu kunthon tämän iltapäivän Nelmanni-Lassila juhulaa varten. Toivothan niettä ilimat oovat otolliset meille kaikille ja juhulasta tulee mielhinpainuva.
 26.06.2006
Ootta varmasti luullu niettä nyssielolhan lankainnuttu tykkänhän koioo kuulunnu pitkhän aikhan mitään kummempaa.
Nomoomma olhet tarkotuksellaki hiliempaa tierotuksisa, olhan vain tehty töitä. Nyon ollu föliysä talakouksisa muitaki kyläläisiä ko valamistelhan suurella porukalla J V Nelmannin satavuotisjuhulan satavuotisjuhulaa, jokon sitte vestivaaliviikon torstaina illansuusa.
Tämän satavuotisjuhulan satavuotisjuhulan tekee merkittäväks se niettä son piretty satavuotta sitte Puumalaisen männikösä. Sielon ollu pääpuhujana tuohon aikhan (1906) Vintturin koululla opettajana ollu Maiju Lassila. Lehtitietojen perusthella son nollu sievä ja ylevä tilaisuus.
Juhulasa julukistethan Maiju Lassilan Liisan-Anttina lehthin kiriottamista jutuista kiria, joka pitää sisälhän valokuviaki.

Marko Hautala Liisan Antin aikaan. Algot Untolan Kaustisen-vuosi ja Kokkola-lehden kirjoitukset 1905 – 1906
Tästä löytyy Juhulan tiedote.

Föliysä oovat Puumalaisn kylän Purppuriosaajat suurella joukolla. Tilauusresa on soittua, laulua ja puhetta ja muuta sievää esitystä. Ja vielä mikon erinomaista sinne voivat kaikki vaphasti tulla. Juhula pirethän Lautamiehentalon kartanolla ja toivomma niettä ilimat ovat suosiolliset.
Tähän vestivaaliviikon juhulhan liitethän vielä hääkulukue sen kunniaks nietton tuona armon vuonna 1906 ollu Paavolasa kaksoishäät, josa puheen piti kans Maiju Lassila.
Niettä tervetulua!
 20.07.2005
Porstuanseinistä revimmä vanhat paffinriekalhet poies ja paliastimma hirsiseinän. Kutasimma hirrenraot puhthaks. Kassos paikkaa ko tuli koria seinä siittäki. Vanhoja merkkejä menhestä ajasta kans paliastu paffien alta. Olipa joskus tuotu kuuma hiiliämpäri porstuphan seinän vierhen. Oli valakia ottannu seinhän punasilla kynsilhän kiinni jo aika vankasti. Talon lähtö on sillon ollu lähellä.
 14.07.2005
Krapsimma eilen porstuan laattioista vanhaa färiä poies ja sipasimma tänäpänä pinthan uuren. Tuli koria ja kiiltävä.
 24.06.2005
Työt jatkuvat. Talakoustunteja Lautamiehentalon kimpusa on saatu kashan tähän mennesä 2293. Suurkiitokset tähän asti mukana olheille.
Toivotamma tietysti kaikki uuret työtäpelekäämättömät mukhan. .
 11.05.2005
Tapahtu suuria asioita.
Lautamiehentalo oli ennenvanhaan mystinen paikka. Ko siittä kuluki sivu pimihän aikhan näky tielle klasista vain pieni himmiä tuikun kiilto. Tuntu niettä talosa vain haltioissee, niettä josson vaikka asumaton.
Nyssitte kruuvathin kathon tuikkuja oikhen usiampia. Voimma sanua silläkin niettä valakeus tuli Lautamiehentalhon.
 30.03.2005
Pirimmä aukinaiset ovet yhyristyksen jäsenille. Saivat tulla kassohan aikhansaannoksiamma paikan päälle. Riemun kiliahuksilta tuskin vältythin, niinnolivat kovin otettuja talon ilimiasusta ja tunnelmasta.
Kaffia juothin ja praatathin.
 05.02.2005
Nyssittolthin niinko issellemmä lupasimma pirtisä. Paistoimma makkaraa prasun rannalla, joimma kaffia ja soitimma kansainvälistä soittua. Yö nukuthin Raakelin kamarisa ja kassothin klasin läpi koriaa tähtistä taivasta. Törkiän kolokon koria tunnelma kaikkiihan. Erinomasen viihtysä paikka maailman kiirheiren keskellä.
 01.02.2005
Viimisiä silauksia tehthin. Laitethin mm. saunhan lavo. Päätethin niettä tuumma tuelvana lauantaina pirthin ja oomma yökunnisa talosa.
 24.01.2005
Joulukiirhet ko nyssitte on saatu poies päiväjäriestyksestä olhan taas eretty remontisa. Sauna on lavua vaille valamis. Pesutilan laattia ja seinät ovat kohtapuolhin kans vettäpitävät. Tällä viikolla saamma märiät tilat putkitöitä vaille valamhiks.
Kauan orotettu avajaissaunanlämmitys on kohta käsillä.
 11.09.2004
Hommia on tehty pienellä porukalla pitkin vuotta. Eretty on jo niin pitkälle että tuvan käythönotto on kohta käsillä. Laattiat maalattu, seinät paperoitu, puolipanelit laitettu ja maalatut. Sähkömies Jouko Rahkonen on tellänny johorot ja töpselit paikoilhen.
Viimeks on tuvan taate laitettu parkkipaikka. Sinne voivat vierhat jättää kulukuvälinhensä tulleshan käymhän. Takka on kans krapsittu puhthaks. Maalattu uurella korialla färillä, joka on alakuperäsen färin mukhan valittu. Takkakivelle on pantu koriat uuret kiviset pinnat. Kohta kelepaa talosa käyrä kauempaaki kassomasa.
Huonhet eivät oo ollu tämmösesä tällisä vuosikymmenhin. Moni vanha tuvasa kävijä varmasti pökertys nähäreshän muutoksen.
Tulukaas kassohan kolhan kotona !
 11.04.2004
Takka krapsithin puhthaks, aina alakuperäshen färhin asti. Sieltä paliastu koria keltanen färipinta, joka oli kumminki saannu jonkuverran klommuja. Päätethin yksmielisesti ottaa ja färittää samanfärisellä maalilla takka uuresthan.
Koriankeltanen siittä sitte tulee.
 11.03.2004
Painethan päälle aina vain. Saunaremontti viittä vaille valamis. Uuret panelit seinisä lyysäävät kirkhana. Laattiapitaa, lavua ja kiuasta vaille löylykunnosa. Heikki ja Matti M telläsivät oven paikoilhen. Pesuhuonhen laattiaa valamistelthin matun panua varten. Tuumathin tämän jäläkhen panna tupa ja kamari lopullishen tälhin ja sitte palathan märkätilhoin.
Lopuks kassothin tuvasa viimisen roskahomman tekemistä. Takan pinnan koriausta. Päätethin krapsia viimisimmät maalikerrokset kokonhan poies. Paikata klommut ja sitte sipasthan pinthan uusi färi.
 14.02.2004
Uusi vuosi ja uuret kuihet? Sama rakentamisen malli jatkuu. Töitä paiskithan ja näkyvää jäläkiä rupiaa tulehan. Vanhoja klasinpokia on koitettu pykätä fiinimmäks. Retusia klasipeltejä on vaihetettu ehejhin läpinäkyvhin. Tuvan sisuksen pölysimmät hommat oovat loppusuoralla. Töisä puurtavat Heikki, Reijo ja Matit.
 24.12.2003
Rytkähyksiä onnollu pitkin syksyä. Tupa on puolifoorisa. Seinäin yläosat orottavat seinäpapereita. Sähkötöitä on tehty, oikeiren ammattimiesten toimesta.
Saunan ja pesuhuonhen rakentheita on otettu poies ja uusia on tellätty paikoilhen. Välikatto jokoli yhestä kamarista puronnu poies on laitettu uusiks. Töitä on tehty ja talakoustuntien määrä kasvaa koko ajan.
 16.07.2003
Rytkästhin taas heti aamusta päivin. Heikki ja Matit panivat porstuan päälle laattianiskat paikoilhen.
Ulukona liki kolomekymmentä astetta lämmintä. Arvakkaas vain palionko oli vintillä, peltikaton alla?

 09.07.2003
Matti ja Esko; ei siis Mattiesko, tekivät tänäpänä likasen työn.
Putsasivat porstuan päälyksen valamhiks tulevalle viikolle, että saahan laitettua laattianiskat paikalhen.
 25.06.2003
Rytkästhin taas. Panthin paikalhen porstuan alle tuulensuojalevyt ja puhallethin lämmöneriste paikalhen.
Töisä Heikki K ja Matit.

 01.04.2003
Ei mitään aprillipilaa!
Traktori FIAT 500 vm. 1971 on rekisteröity ja laillishen liikenteeshen kelepaava kone.
Rekisteritunnukseks FIAT sai 139-CBB.

 16.01.2003
Työt etenevät. Tuvan vanhat lattiarekenthet on purettu. Pohoja tarkastettu, tasotettu ja siivottu. Uusien laattianiskojen asennus tehty. Alapohojan tuulensuojalevyjen asentaminen alotettu.
 08.01.2003
Alotethin varsinaiset remonttityöt, purkamalla eteläpääryn kamarin sisäseinä- ja lattiarakenthet.
 07.01.2003
Lautamiehentalon kunnostustyöt alotethin päivän kestävällä suunnittelukokouksella, johon osallistuivat; pj Matti Mustajärvi, Heikki Känsäkangas ja Matti Kivelä.
 07.10.2002
Työvoima- ja elinkeinokeskus myöntää avustusta kehittämishankheshen yhteensä 33339,00 €
 26.06.2002
Kyläsavut ry vuosikokous. Seuraavan toimintavuoren hallituksen kokoonpano, sekä liittymis-ja jäsenmaksut.
 31.05.2002
Nikulan maa-ja kotitalousseura ry, Kyläkeidas ry ja Kyläsavut ry, jättivät Ympäristökeskukselle yhteisen hankehakemuksen.
 07.05.2002
Yhyristys saa Opetusministeriön korjausavustuksen 4000 €
 04.05.2002
Pidethin vuoren 2002 ensimmäiset risunajotalakoukset. Paikalla Matti M, Reijo O, Georg W ja Matti K.

 04.03.2002
Kortesjärven Säästöpankki antaa apurahan 336,38 € säästöpankkiperinthen vaalimishen.
 23.12.2001
Lähetethän yhyristyksen jäsenille ensimmäinen Lautamiehentalua esittelevä sähkönen joulukortti
 08.12.2001
Yhyristyksen jäsenet pikkujoulusa.
Pirethin lämminhenkinen iltapäivä, prasun, joulutorttuin, makiaisten, kaffin ja makkaran merkeisä.

 06.12.2001
Yhyristyksen historiasa ensimmäiset Lautamiehentalon joulusiivot on tehty.
 15.11.2001
Nyt voimma prasunrannalla praatata ja tunnelmoira.
Korsteenin viimistelymuuraukset vintillä tehty.

 18.10.2001
Nokikolarimestari Esko Penttilä rupes työhön ja takan vanha korsteeni sai uudet haponkestävät sisuskalut.
Iltapäivällä takasa pidethin jo pientä kynsivalakiaa.
Tunnelma korikas

 01.09.2001
Talon ulukoseinät on maalattu kokonhan.
Perintheitä nourattain färi on luonnollisen keltamultanen, niinkon nollu ennenki.

 15.08.2001
Nuin puolet talosta on saannu jo färin pinthan.

 25.07.2001
Alakaa talon maalaus perintheisellä keltamultamaalilla.

 19.07.2001
Kansanmusiikkijuhulille kussutut ulukokaustislaiset tulivat kylhän Lautamiehentalolle.
Talhon tutustuu n. 200 henkilöä.
Musiikista vastaavat Mestaripelimanni Voitto Isosaari ja kanteleensoittaja Aulis "Kairelan Aulis" Järvelä.
Vierailijat ja yhyristyksen väki oovat tytyväisiä tilaisuuthen.

 Juhannuksena
Ei ollu limunaatitarioilua, mutta ulukoseinien puhuristus on erenny suunnitelmien mukhan.
Talkoustunteja on kertynny tähän mennesä jo yli 600.

 30.05.2001
Miehisä alotethan Lautamiehentalon ulukoseinien puhuristus vanhasta maalista. Samalla yhyristyksen vaimoväki alottaa mööpeleiren ja sisätilojen fiinistämisen.

 25.05.2001
Yhyristyksen vuosikokouksesa valithin toimihenkilöiks:
Puheenjohtaja: Matti Mustajärvi.
Jäsenet:
Matti Kivelä, Esko Järvilä, Ilta Johansson, Raimo Viiperi, Heikki Känsäkangas.
Varajäseniksi:
Antti Mäkelä, Reijo Ojala, Anna-Liisa Finnilä.

 07.04.2001
Osallistuthin Kokkolan Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämille yhyristyksien esittelypäivälle.

 23.03.2001
  Virannomaisten neuvottelut johtivat siihen, niettä Kauhavan Ilmasotakoulun asiantuntijat tulivat paikalle.
Kapteeni Jaakko Laitila ja Sotilasmestari Kai Kangasmäki tutkivat kapenhen ja tunnistivat sennolevan venäläisvalamistheinen lentokonhesta purotettava palopommi.
Pommi kulietethin Kauhavalle hävitettäväks.

 22.03.2001
  Vintin siivouksen yhteyresä nähthin pommin näkönen kapene rästhän alla. Kapene ilmeisesti soran naikanen muisto, jokoli tuotu repusa rintamalta.
"Pommin" takaosasa neliä ohojaussiivekettä ja etupääsä sytyttimesä pienehkö propeli.
Turvallisuussyistä jätethin kapene paikoilhen.
Iltapäivällä talakouksien lopuks asiasta ilmoitethin virannomasille.

 06.03.2001
  Inventointi vintillä jatkuu.
Talakoustutunteja tähän mennesä on kertynny yli 300.

 20.02.2001
  Kovat pakkaset ja osittain surkuhupasiks muuttunhet hiihron MM kisat Laharesa tekivät meirät nyssitte vähän hithansaattosiks ja lykkäsivät vintillä tekheillä olevaa inventointia.

 18.02.2001
  Tervetuliaiskaffitus jäsenille.
Kahffinkeitto, puheenjohtaja Matti Mustajärvi
Täytekakku, Johanna Kivelä
Tilaisuus valosisa merkeisä. Talosa tapahtunutta muutosta ihailthin porukalla. Akat löivät käsiä reishin.
Kiitokset kaikille paikalla olheille.

 15.02.2001
  Ilimottauruthan eherolle Kaustisen seutukunnan Leader-projekthin.

Siistithän talo ens pyhänä olevaa jäsenten kaffitilaisuutta varten.
Ostethan oikhen posliiniset kaffikupikki. Tervetulua !!


 30.01.2001
  Siivous jatkuu. Talon lämmin osa on jo liki "erustuskunnosa".

Tulevaisuutta tutkithan. Talosa käy palopäällikkö Kari Paavola tutkimasa tulisijojen kuntua.
Kassothan viishaimmaks, niettä kaikki korsteenit putkitethan.

Tuumasta toimhen. Paikalla käy kans korsteeniammattilainen Esko Penttilä. Pohojatyöt torven asentamiseks alotethan.

Päivän päätheks juohan taas kaffit; korpuilla.


 23.01.2001
  Inventointi ja siivous jatkuu.
Karoksisa ollu, jo hukhan joutunheks luultu MIEKKA tuppinhen löytyy porstuasta puukasan alta.
Miekka luovutethan juhulallisesti yhyristyksen puheenjohtajan turvaksi.
Löyrön kunniaks otethan valokuva ja keitethän hariakaiskaffit; kumminki iliman nisua.


 18.01.2001
  Inventointi jatkuu. Suursiivous tuvasa alakaa. Matti Mustajärvi, Raimo Viiperi, Esko Järvilä ja Matti Kivelä juovat puheenjohtajan keittämät ensimmäiset TALAKOUSKAFFIT.
Jo viihtysäsä tuvasa oli tariolla myös lusikkanisua.

 15.12.2000
  Yhyristys järiesti tierotustilaisuuren. Paikallolivat Radio Keskipohjanmaa, Perhonjokilaakso- ja Keskipohjanmaa-lehti.
Rarion suorasa haastattelusa puheenjohtaja Matti Mustajärvi esitti näkemyksiihän yhyristyksen toiminnasta ja tulevaisuudesta.
Sanomalehdet esittelivät nekin ansiokkaissa jutuissaan kuvin ja sanoin Lautamiehen taloa, sekä Kyläsavut-Yhyristystä.

 02.12.2000
  Aloitethin talon sisällolevan irtaimen inventoiminen.

 26.11.2000
  Ensimmäinen jäsenille tarkotettu aukinaisten ovien päivä. Jäsenet pääsivät tutustuhan sisältä käsin rakennukshen. Puumalan koululla pidethin kokous josa tulevan toiminnan suuntaviivoja vedethin.
Kokouksesa Kouluneuvos Esko Toivonen lahajotti yhyristykselle, Viulujen ja naularistien Kaustinen, sekä Nukeri kirioja 100 kpl kumpaakin. Kiriat jaethan kevhällä kotiseututietouhren, sekä oppimisen innostamiseks Kaustisen ala-asthen viimisten luokkien oppilhaille.

 26.10.2000
  Ovet LAUTAMIEHENtalosa avathan ensimmäistä kertaa uusien omistajien tullesa paikalle klo 11:00.
  Työt LAUTAMIEHENtalosa alkavat. Ensimmäisenä tehän pohjapiirustukset niettä saamma Ympäristökeskukselle tehtyä avustusanomuksen.
Tästä alakaa sitte anomusten täyttäminen ja päätösten orottaminen.

 25.10.2000
  Kaustisen poliisiasemalla testamentin täytäntöönpanijana toiminnu poliisipäällikkö Ilkka Hylkilä luovuttaa talon hallinnan Kyläsavut ry:lle. Asiasta allekirioitethan sopimus, jonka paikallolevat allekiriottavat.

 20.10.2000
  Kyläsavut ry:n valtuuttamina, puheenjohtaja Matti Mustajärvi ja sihteeri Matti Kivelä allekiriottavat lahajakirian. Niinnon ensimmäinen tärkiä tavoite saavutettu.
LAUTAMIEHENtalo on lujasti kaustislaiseisa käsisä.

 19.10.2000
  Syöpäsäätiön valtuuttamat erustajat, pääsihteeri Liisa Elovainio ja talouspäällikkö Eero Keränen allekiriottavat lahajakirian, jolla Syöpäsäätiö lahajottaa Kaustisen Puumalasa sijaissevan Lautamiehentalon, muut tontilla sijaissevat rakennukset, sekä niisä olevan irtaimen omaisuuren yhyristyksen omistukshen.

 18.08.2000
  Koko kesän jatkuneiren neuvottelujen päätheks Kyläsavut ry ja SYÖPÄSÄÄTIÖ muotoilevat lahjakirian joka tyyryttää molempia osapuolia.

 22.06.2000
   Kunnah hallituksen kokouksen päätöksen kassothin nolevan selevä merkki kunnan vetäytymisestä Kyläsavut ry:n tekemästä tariouksesta.    Tilanne johti siihen, niettä neuvottelut SYÖPÄSÄÄTIÖN kans alotethin toren teolla. Päätethin, niettä voimat keskitethän LAUTAMIEHENTALON suunthan.

 19.06.2000
   Kaustisen kunnah hallitus käsitteli yhyistyksen tekemää esitystä Finnintalosta. Yhyistyksen puheenjohtaja Matti Mustajärvi selevitti kokouksesa Kyläsavut ry:n, sen toiminnan tavotheita ja tulevaisuuren suunnitelmia.
Kunnah hallitus päätökseshän siirtää asian syksyn talousarviokäsittelhyn, pannen teknisen toimiston selvittähän tontin arvua.
Tämä nyssitte kuulostaa kaustislaisittain sitä, niettä haave Finnintalosta saahan haurata.

 16.05.2000
 Syöpäsäätiön talouspäällikkö Eero Keränen vieraili Kaustisella. Tutustuimma LAUTAMIEHENtaloon ja pirimmä virallisennolosen neuvottelun talon tulevaisuuresta.
Paikallolivat myös testamentin täytänthönpanija, poliisipäällikkö Ilkka Hylkilä, sekä Kyläsavut ry:n erustajina puheenjohtaja Matti Mustajärvi ja sihteeri Matti Kivelä.
Enemphin toimenpiteishin ei kassottu olevan vielä aihetta, sillä kunnah hallituksen päätöksestä ei ollu mitään tietua.

 07.04.2000
   Epävarmasa tilanthesa otethan ensimmäisen kerran virallinen yhteys SYÖPÄSÄÄTIÖÖN. On nimittäin kuulopuheen perusthella saatu tietää niettä testamentin kautta säätiölle on lahajotettu Puumalasa oleva LAUTAMIEHENtalo.

  05.04.2000
   Kyläsavut jättää Kaustisen kunnah hallitukselle hakemuksen Finnintalon lahajottamisesta yhyristykselle.

 12.03.2000
   Eshin nousee aviisi Keskipohjanmaasa 26.02 olhen jutun ansiosta ns. Finnintalo Kaustisen Pajalanmäjellä.
Kunnan erustajat tariuavat talua yhyristykselle.
   Neuvottelut osapuolien kans panhan toimhen. Erethän sopevasa hengesä. Päätethin jättää esitys kunnah hallitukselle.

   13.01.2000
   Yhyristys merkithän Yhyristysrekisteriin ja varsinaista toimintaa päästhän suunnittelehan.
Yhyristyksen ensimmäiseks johtokunnaks valithan:
   Matti Mustajärvi, puheenjohtaja
   Matti Kivelä, sihteeri
Jäsenet:
   Heikki Känsäkangas
   Reijo Ojala
   Aake Uusitalo


 22.06.1999
 Kaustisen kunnantuvalla perustethan Kyläsavut niminen perinneyhyristys. Yhyristykselle hyväksythän säännöt ja Kyläsavut-yhyristys päätethin heti kohta ilimottaa Yhyristysrekisteriin.
 Perustajajäseninä paikallolivat:
Matti Mustajärvi, Heikki Känsäkangas,
Reijo Ojala ja Matti Kivelä.