Maatalouden tutkimuskeskuksen koeasema Toholammin Laitalassa

SELVITYKSIÄ, historiaa ja TAUSTOJA UNTO Nikusesta JA VIITOJASTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unto Nikunen työhuoneessaan 9.2.2001.

Työskentelen nykyisen Viitojan koulun hallirakennuksessa, jossa minulla on toimisto. Aikaisemmin  työskentelin Maatalouden tutkimuskeskuksen laboratoriotiloissa.

 

 

 

 

 

Viitojan koulun liikuntahalli on entinen koeaseman varastorakennus. Unton toimisto sijaitsee keskellä hallia "eskaritornin"  vasemmalla puolella.

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Pohjanmaan koeaseman rakennukset keväällä 1966.

 

Maatalouden tutkimuskeskus osti Iso-Laitalan (Viitojan) maatilan 1.8.1963. Tilan päärakennus kunnostettiin perusteellisesti v.1964 ja v.1969. Talousrakennus (varastorakennus) valmistui v.1968, minkä jälkeen piha-alueelle on istutettu monipuolinen, edustava puusto ja pensaskasvillisuus. Taimet saatiin alun perin lahjoituksena taimistoilta, istutukset kuuluivat tutkimukseen, jossa vuosittain havainnoitiin niiden talvenkestävyyttä ja kuntoa tämän alueen ilmastossa. Toimistorakennus/johtajan asunto, joka toimii nykyisin Viitojan koulun päärakennuksena, valmistui v.1977. Pihapiiri päällystettiin v.1979-80.

Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskuksen neuvojien opintopäivä 1966.

Oppaana koeaseman silloinen johtaja Aulis Järvi.

MTT:n teot ja tavoitteet Toholammilla ja muualla maakunnassa

Alueellisen tutkimusyksikön tärkein tutkimusala on nurmikasvituotannon kehittäminen. Lisäksi monipuoliset pelto- ja puutarhatutkimukset, luonnonmukainen ja erikoiskasvituotanto, sekä maatalouden ympäristövaikutustutkimukset ovat voimakkaasti mukana.

Viitojalla viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat kohdistuneet täysin ympäristötutkimuksiin, joita tehdään asiantuntijoiden mukaan valtakunnan parhaiten toimivalla huuhtoutumiskentällä Jämsän tien varrella Oikemuksella.

 

 

 

 

 

Toimittaja Erkki Kujala jutun teossa elonkorjuun aikaan.

Tutkimuskohteena on eri viljelymenetelmien vaikutus ravinnepäästöihin jne. sekä torjunta-ainetutkimukset joiden hajoamista ja päästöjä vesistöön, maaperään sekä kasveihin on selvitetty viimeisen 10 vuoden aikana.

Ympäristötutkimuksiin liittyivät myös laajat kompostikokeet, joissa on selvitetty erilaisten turvepohja- ja katepaksuuksien vaikutusta valumavesien määriin sekä ravinne- ja bakteeripitoisuuksiin.

Koeaseman henkilökuntaa pikkujoulussa ennen lakkautusta.

Mukana mm. oikealta Aulis Järvi, Pekka Siirilä, Unto Nikunen,

vasemmalla  Vuokko Rautio, Anne Isoniemi ja Tuula Jäväjä.

Pikkutonttuina Piia jokela ja Merja Rautio.

 

 

Koeaseman lopettajaiset Toholammin urheiluhallissa v.1991. 

Puhumassa Esko Aho.

(Lähde: Unto Nikunen)

Takaisin