Oikemukselta Viitojalle  

 

7.1.1895 pidettiin kuntakokous Toholammin Kopsalan    majatalossa. Alapään kansakoulu päätettiin rakentaa "suurella äänten enemmistöllä" Oikemuksen kankaalle ja ottaa Oskari Wehkojalta vaihtokaupalla kahden tynnyrinalan peltomaa, tai jos nähdään edullisemmaksi, tehdä Oikemuksen kankaalle peltoa ja pitää Markkulan rannassa oleva kunnan maa koulupalstana. Lisäksi päätettiin, että kouluun otetaan sekä mies- että naisoppilaita.

Alapään koulun tontti saatiin lahjoituksena. Sen luovuttivat kunnalle Aleksi ja Jaakko Jaakonpojat sekä Juho Sakrinpoika ja Sefanias Antinpoika Oikemus. Kunta päätti maksaa tontista veroa yhden markan vuodessa emätilalle. Opettajalle myönnettiin myös oikeus kahden lehmän suvikäynnille talon laitumella ilmaiseksi.

9.3.1896 valittiin rakennustoimikunta viemään asiaa eteenpäin. Työnjohtajaksi Oikemukselle valittiin Juho Jaakonpoika Oikemus.

Koulun rakennustyön ollessa vielä kesken johtokunta päätti 1.7.1898 valita neiti Amanda Klemolan Oikemuksen kansakoulun ensimmäiseksi , väliaikaiseksi viranhaltijaksi.

Kuntakokous valtuutti kansakoulujohtokunnan hankkimaan uudelle koululle tarvittavat kirjat ja kartat. Varat tähän päätettiin ottaa viinaverorahoista.

Opettaja Alma Kangas oppilaineen Oikemuksella v. 1923.

Oppilaiden sisäänkirjoitus tapahtui 28.9.1898. Oikemuksen kouluun ilmoittautui 50 oppilasta. Ennen seuraavan kevätlukukauden loppua oli koulusta eronnut jo 22 oppilasta.

Koulutoimen ylihallitus pyysi määrittelemään opettajien palkkaedut. Kuntakokouksessa 31.10.1898 sovittiin Oikemuksen osalta seuraavaa:

"1) Vapaa asunto ja käyttövalta koulujen asunto- ja ulkohuoneisiin, joita paitsi koulusaleja on kolme kamaria ja kyökki sekä tarpeelliset ulkohuoneet niin kuin kellari, aitta, puuvaja, rehulato, navetta ja sauna.

2) Käyttöoikeus seuraaviin talouskapineisiin: 1 kirjakaappi,

1 kyökin hylly, 2 sänkyä, 2pöytää, 6 tuolia ja 1 pesukaappi.

3) Polttopuita 93,36 kuutiometriä,

4) heiniä 1650 kilogrammaa,

5) kesälaidun kahdelle lehmälle metsälaitumella,

6) tarvittava öljy valoksi,

7) puolet oppilasten sisäänkirjoitusrahoista, jotka ovat yksi markkaa lukukaudessa kultakin oppilaalta, josta maksusta johtokunta vapauttaa köyhät,

8) sata markkaa rahassa. Sitä paitsi saa Oikemusten koulun opettaja nauttia Markkulan rannassa eroitetun niittupalstan, jonka pinta-ala on 1,45 hehtaaria ja noin kolmen kilometrin matkan koululta sekä 0,74 hehtaarin suuruisen tonttimaan koulupaikalla, josta osa valmistetaan pelloksi.

 

15.4.1921 eduskunnassa vahvistettiin yleinen oppivelvollisuus. Nyt uusi laki määräsi perustetavaksi alakansakoulut. Oikemuksella se avattiin 1.8.1926 yläkoulun veistosalin tiloihin. Samassa tilassa oli keittolakin. Jatko-opetus aloitettiin myös syksyllä 1926.

Oikemuksen koulu v.1948 tehdyn laajennuksen jälkeen.

Sota siirsi Oikemuksen koulun laajennustöitä. Laajennustyö saatiin toteutetuksi vuonna 1948.

Koulukeittolatoiminta aloitettiin vuoden 1910 seutuvilla. Tämän toiminnan kehittämiseksi ja varojen hankkimiseksi Oikemuksella järjestettiin jopa iltamia.

Vuonna 1948 kansakoulut muutettiin 7-vuotiseksi. Tällöin alakoulu muodostui kolmesta alimmasta luokasta ja yläkoulu neljästä ylemmästä.

Opettajat Anni Niemi ja Jaakko Kujanpää oppilaineen Oikemuksen koulun pihalla v.1972.

1.8.1958 tuli voimaan uusi kansakoululaki. Tuon lain mukaan jako alakouluun ja yläkouluun lakkasi. Varsinainen kansakoulu muuttui 6-vuotiseksi ja sen jatkeeksi tuli 2-vuotinen kansalaiskoulu.

Syksyllä 1971 Riuttasen kansakoulu lakkautettiin ja sen oppilaat siirtyivät Oikemukselle.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Toholammillakin siirryttiin 1.8.1974 peruskoulujärjestelmään. Oikemuksen kansakoulusta tuli Oikemuksen ala-aste.

Oikemuksen koulukiinteistön käytyä huonokuntoiseksi ja epäkäytännölliseksi kunta osti Maatalouden tutkimuskeskuksen koeaseman Laitalasta.

23.10.1995 Oikemuksen ala-aste muutti koeaseman päärakennukseen muuttaen samalla nimensä Viitojan kouluksi. Nimi juontuu samannimisestä pitkästä, puromaisesta ojasta, joka kulkee läpi peltoaukean laskien sitten Lestijokeen. Viitojan koululle, entisen koeaseman varastorakennukseen, alettiin rakentaa sisäliikuntatiloja. Viitojan sali valmistui vuonna 1998.

Samaan varastorakennukseen valmistui syksyllä 1999 teknisen työn tila, tekstiilityön tila ja esikoululuokka.

Toholammin kunta aloitti esikoulukokeilun vuonna 1995. Tämä tarkoitti sitä, että 6-vuotiaat esikoululaiset tulivat samaan pihapiiriin ja tarvitsivat omat tilat.

Toholammin kunnanvaltuuston päätöksellä Kotilan koulu lakkautettiin 31.7.1999. Tässä tilanteessa Kotilasta siirtyi 63% oppilaista Viitojalle.

Kotilan koulu ennen peruskorjausta. (kuvan pikku-Fiatin omistaja opettaja Esko Rimpioja lienee valmistelemassa seuraavan päivän oppitunteja)

Lukuvuonna 2000-2001 Viitojan koululla oppilaita on esikoululaisineen 75.

Oikemuksen ja Viitojan koululla ovat opettajina toimineet:

Mandi Klemola

1898-1900

Elin Widberg

1900-1904

Maiju Korppila

1904-1906

Alma Kangas

1906-1938

Anna Nevalainen

1919-1938

Juho Salo

1920-1921

Salli Lapinjoki

1921-1922

Esaias Niemi

1922-1924

Heimo Heikkilä

1924-1926

Anni Jaakkola

1926-1927

Suoma Pöyhönen-Kulla

1927-1938

Toivo Tanskanen

1938-1942

Kaarina Tanskanen

1943-1943

Rauha Vierikko-Välikangas

1942-1950

Irja Nordberg

1943-1944

Elvi Wallenius

1944-1945

Edit Uunila

1945-1946

Lyydia Mukkulainen

1946-1950

Maire Kunelius

1949-1950

Aimo Kaattari

1949-1951

Anni Niemi

1950-1974

Anja Helin

1951-1952

Alli Kluukeri

1952-1954

Raili Jokela

1954-1955

Vilho Peltoniemi

1955-1957

Anna Viitala

1959-1960

Vilho Peltoniemi

1957-1958

Reima Mäntytörmä

1958-1959

Jouko Koskela

1960-1961

Reino Mielanen

1961-1962

Tapio Knuuttila

1962-1963

Leo Kronqvist

1963-1964

Pirkko Haapanen

1964-1965

Olli Tuikka

1965-1966

Jaakko Kujanpää

1966-1999

Liisa Marjomäki

1974-1978

Eija Jokela

1975-1976

Marja-Leena Rahkonen

1976-1977

Juhani Hautamäki

1977-1978

Hannu Aro

1978-

Aila Liinamaa-Aro

1978-

Juha Niiranen

1999-

Esikoulu:

 

Jaakko Roitto

1995-2000

Helena Välikangas

2000-

(Lähde: Anna-Maija Kujala; Toholammin koululaitos 1878-1978)

Alkuun