Lestijärven kirjasto-tietotupa
Kunnankirjaston historiikki

Aineistonhaku
Pääkirjasto
Kirjaston säännöt
Tietotupa
Kirjansidonta
Historiikki
Kirjasta kaveri
Linkit
Lestijärven kunnankirjaston laajempi historiikki:
(laatinut Tiina Liimatainen)

Lestijärven kirjasto


 • Opettajakirjasto aloitti Lestijärvellä 21.1. 1900. Tästä alkoi kirjastotoiminta kunnassa.
 • Raittiusseura Yritys oli perustettu v. 1904 ja sillä oli oma kirjasto. Muillakin yhdistyksillä ja järjestöillä oli lainakirjoja
 • Vaasan läänin kirjastotarkastajat kehottivat useaan otteeseen kunnanisiä perustamaan kirjastoa, mutta nämä vetosivat kunnan köyhyyteen ja siirsivät aina hanketta tulevaisuuteen.
 • Valtio lahjoitti v. 1939 kirjakokoelman kuntaan. Se sijoitettiin vanhalle kunnantalolle ja vahtimestari valittiin hoitamaan ja lainaamaan kirjoja. Raittiusseuran talvisodan alla lahjoittamat kirjat liitettiin tähän kokoelmaan.
 • Sota-aikana kokoelman hoito ja kartunta jäivät unohduksiin määrärahojen puutteen takia.
 • Sodan jälkeen v.1946 kirjasto siirrettiin Tuikkaan ja sen järjestäminen ja luettelointi annettiin Sulo Tuikan tehtäväksi.
 • Kunnankirjasto perustettiin 30.6.1948, mutta lainaustoiminta käynnistyi vasta 16.3.1949. Tuikasta palautettu kirjakokoelma oli uuden kantakirjaston siemen.
 • Kirjasto aloitti kunnantalon "Järvilinnan" eteisaulassa, missä oli käytössä yksi lasiovellinen kaappi. Lainaajia oli v. 1949 lopussa 39 ja kirjoja 293 kpl.
 • V. 1959 kirjasto muutti vuokratiloihin Pirkkasen omakotitalon vintille (38m2)
 • 1950-luvulla perustettiin lainausasemat Syriin, Yli-Lestille ja Kanalaan koulujen yhteyteen. Niemenkylä lakkautettiin v. 1971 ja Kanala menetettiin Halsualle kuntaliitoksessa.
 • V. 1984 saneerattiin kirkonkylän vanha kansakoulu kirjastoksi (187m2)
 • Kirjasto sai nykyaikaiset toimitilat, mm. lehtilukusalin/musiikinkuunteluhuoneen ja käsikirjaston.
 • Kesällä 1995 yhdistettiin lehtilukusali ja käsikirjasto tietotuvaksi, jota koulu käyttää päivisin ATK-luokkana ja kirjaston asiakkaat iltaisin tietotupana
 • Helmikuussa 1996 aloitettiin ATK-lainaus pääkirjastossa. Kirjastossa on käytössä mikroverkossa toimiva FINTEK-kirjastojärjestelmä.

Tervetuloa kirjastoon!


Pirjo Lindholm
14.8.1997