Historiaa:

Entisten Kälviän ja Ullavan kuntien alueiden kalastusoikeudet kuuluvat Kälviän ja Ullavan jakokunnalle, jolta vuotuista korvausta vastaan Ullavan Kalastusseura Ry on vuokrannut kalastusoikeudet Ullavanjärvellä ja Ullavanjoella.

Ullavan Kalastusseura Ry perustettiin 1985. Aikaisemmin Ullavanjärven kalastuksesta ja järvenhoitotyöstä vastasi Kälviän-Ullavan kalastuskunta, jonka alaisuudessa toimi Ullavan toimikunta, joka oli perustettu 1952. 

Ullavan Kalastusseuran tarkoituksena on edistää järkiperäistä kalastusta ja kalavesien hoitoa, sekä järjestää virkistystoimintaa, kuten kalastuskilpailuja. Kalastuksen hoito käsittää kalanistutukset ja niiden onnistumisen tarkkailun, rauhoitukset, valvonnan yms. toimet. Järvenhoitoa on harjoitettu niittämällä kortetta. 

Takaisin