Kaustisen Nuorisoseura


| Historiikki | Kansantanssi- ja pelimanniryhmät | Ohjaajat | Yhteystiedot |Kaustisen nuorisoseuran historiikki:

Perustaminen
Kaustisen nuorisoseuran historiallinen perustamiskokous pidettiin 22.12.1895 Antti Penttilän talossa. Aluksi seuraan kuului jäseniä kaikista kaustislaisista Perhonjoen varrella olevista kylistä. Nuorison vapaa-aikaan suunnattu, ohjattu viihteellinen toiminta löysi heti kannattajansa ja käyttäjänsä. Monet piilevät kyvyt saatiin yleiseen tietoisuuteen ja käyttöön. Viihdetoiminnan kanssa rinnan käynnistettiin myöskin aatteellinen valistustyö sekä yhteiskunnallinen herätys, kansalaisen oikeuksien ja velvollisuuksien omaksuminen. Nuorisoseuraan liittyminen ja siinä toimiminen oli etuoikeutettua ja arvokasta.

Toimintaperiaatteita
Nuorisoseuralaiset uskoivat hyvään ja järkevään ihmiseen, joka itseään kehittämällä pystyy edistämään yhteistä hyvää. He omaksuivat alkiolaiset periaatteet: uskon hyvään ihmiseen, raittiit elämäntavat, korkean moraalin sekä maaseutuelämän kunnioittamisen. Tavoitteena on kasvattaa nuorista hyviä ihmisiä ja kunnon kansalaisia. Sotien jälkeisinä vuosina Kaustisen Nuorisoseura oli se kokoava ja harrastuksia ylläpitävä yhteisö, jonka piirissä valtaosa paikkakunnan nuorisosta ja vanhemmastakin väestä löysi yhteistyökotinsa ja harrastuksensa. Sopiva määrä sekä velvoitteita että vastuuta yhdistettynä yhteistyön ja hengen kanssa jaksoivat innostaa.

Kansanmusiikki
Musiikki on ollut seuran piirissä korkealla alusta asti. Jo ensimmäisenä vuonna perustettiin nuorisoseuraan kuoro, joka toimi hyvin pitkän ajan. Myös purppuri on elänyt voimakkaasti Kaustisen nuorisoseurassa. Seuran alkuaikoina oli usein iltamia, joissa ohjelman lisäksi tanssittiin vain purppuria. Vuonna 1925 purppuria alettiin harjoitella esityksiä varten.
Kaustisen Nuorisoseura on omalta osaltaan vaikuttanut merkittävästä kansainvälisten kansanmusiikkifestivaalien syntyyn.

Näytelmätoiminta
Yhtenä nuorisoseurojen pääharrastuksena ovat aina olleet näytelmät. Yleisenä tapana oli, että Kaustisen Nuorisoseura esitti näytelmän Tapaninpäivänä ja Vetelin Nuorisoseura Jussinpäivänä. Näytelmäkursseja pidettiin usein.
Kaustisen kavalkadin toteutuksessa on Kaustisen Nuorisoseuralla osuutensa vuodesta toiseen. Seuran vuosikymmeniä jatkunut vahva näyttämöharrastus antoi pohjan varsinkin ensimmäisten vuosien kavalkadien roolihenkilöille ja näyttämötoteutuksille.

Seurantalo
Ensimmäinen seurantalo sijaisti Virkkalassa vuoteen 1908 saakka. Uusi seurantalo rakennettiin talkoovoimin ja talo valmistui vuonna 1909 nykyisen Pelimannitalon paikalle. Uusi seurantalo peruskorjattiin vuonna 1939 ja ensimmäinen Kalliopaviljonki valmistui vuonna 1954.

Vuonna 1968 seurantalo huomattiin niin huonokuntoiseksi, että peruskorjaamista ei voitu edes ajatella ja kun vanha kalliopaviljonki huomattiin ensimmäisten kansanmusiikkijuhlien jälkeen liian pieneksi, alettiin vuonna 1969 puhumaan uudesta Kalliopaviljongista. Uusi (nykyinen) entistä ehompi Kalliopaviljonki valmistui kesällä 1970 viikkoa ennen Kaustisen kansanmusiikkijuhlia. Vuonna 1985 saatiin kahviotilaan lämmitys ja kahviotilaa voitiin alkaa käyttöön ympäri vuoden. Uutta Kalliopaviljonkia on vuokrattu kansanmusiikkifestivaaleille joka vuosi sen valmistumisesta lähtien.

Kalevan nuorten toiminta
Vuonna 1985 Kalevan Nuoret aloitti toimintansa Kaustisella. Ossi Penttilä ja Pirjo Palosaari-Penttilä alkoivat vetää lapsille ja nuorille tanhupiirejä hyvällä menestyksellä, joka kantaa hedelmää vielä tänäkin päivänä uusien kansantanssiryhmien muodossa.

Nykyään kansantanssi- ja pelimanniryhmien toiminta on hyvin aktiivista. Ryhmät harjoittelevat viikoittain talvella ja ryhmillä on paljon esiintymisiä ympäri vuoden erityisesti Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla.© kns