image

Yleistä

Vetelin Poikakuoro jouluna 2007. Vetelin Poikakuoro perustettiin keväällä 1985 Veteliin Keski-Pohjanmaalle ja sen johtajana on toiminut alusta lähtien kuoron perustaja Simo Kangas. Aluksi kuorossa oli noin 40 poikaa, kaikki sopraanoja tai alttoja. Ensimmäisten poikien äänenmurroksen jälkeen kuoroon saatiin muutaman vuoden kuluessa laulajia myös tenoriin ja bassoon. Alunperin kaikki kuorolaiset olivat Veteliläisiä, mutta viime vuosina mukaan on liittynyt myös poikia lähikunnista, kuten Evijärveltä, Halsualta, Kaustiselta sekä Teerijärveltä. Näin kuoro on vuosien mittaan kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista poikakuoroista. Nykyään kuorossa on noin 50 laulajaa tasaisesti jokaisessa äänessä. Lisäksi kuoron miesäänistä on muodostettu jo oma mieskuoronsa, joka esiintyy konserteissa myös omalla ohjelmistollaan.

Poikakuorolaisia on ollut perustamisesta alkaen jo lähes 300 poikaa. Erityistilanteita varten heistä on koottu noin sadan henkilön ns. suurkuoro. Ohjelmisto

Kuoron ohjelmisto koostuu pääasiassa tyypillisestä poikakuoromusiikista, kuten esimerkiksi Piae Cantiones -sävelmistä, Suomalaisista kansanlauluista, hengellisistä kuorokappaleista sekä suuremmista teoksista, kuten Vivaldin Gloria. Kansanmusiikista ohjelmistoomme kuuluu muun muassa "Sininen ja valkoinen", "Tämä taivas, tämä maa", "Neitoselle" sekä "Minun kultani kaunis on". Hengellistä musiikkia edustavat kappaleet, kuten "Oi Jeesus mestari", "Kukaan ei tiedä", "Tuhansin kielin", "Oi rakkain Jeesukseni" sekä "Pienen iltarukous", josta on vuosien varrella muodostunut kuoron "tunnussävelmä". Mieskuoron ohjelmistoon sisältyy lisäksi gregoriaanisia eli yksiäänisiä latinankielisiä kappaleita.Saavutukset

Vetelin Poikakuoro on ottanut osaa useisiin valtakunnallisiin kuorotapahtumiin. Vuonna 1990 kuoro jakoi ykköstilan omassa sarjassaan koulun suurjuhlien kuorokilpailussa Lahdessa. Poikakuoron mieskuoro on osallistunut Tampereen Sävel -tapahtumaan 1997, saavuttaen kaksi hopealeimaa ja G.P. da Palestrina -kuorokilpailuun Roomassa 1998, voittaen oman sarjansa. Suomen lisäksi Vetelin Poikakuoro on konsertoinut Pohjoismaissa sekä eri puolella Eurooppaa, kuten Belgiassa, Itävallassa, Saksassa ja Tsekissä. Vetelin Poikakuoro juhlisti vuonna 1995 10-vuotisjuhlaansa isännöimällä valtakunnalliset poikakuoropäivät Vetelissä sekä tekemällä konserttikiertueen Kaliforniaan Yhdysvaltoihin. Vuonna 2000 poikakuoro teki 15-vuotisen taipaleensa kunniaksi matkan Keski-Eurooppaan ja konserttipaikkoihin kuului mm. Hannoverin EXPO2000 -maailmannäyttely. Erääksi saavutukseksi voidaan laskea myös kuoron perinteinen Joulukonsertti, joka on järjestetty vuodesta 1989 lähtien Vetelin kirkossa aina joulupäivän iltana.Toiminta

Professori Venno Laul opettaa pojille äänenmuodostusta.Kuoroon otetaan parin vuoden välein uusia poikia koelaulun perusteella. Kuoron johtaja Simo Kangas pitää uusille pojille aluksi omia harjoituksiaan ja vähitellen, kun he oppivat äänenmuodostusta sekä konserttiohjelmistoa, he pääsevät mukaan varsinaisesti kuoron toimintaan. Sopraanot ja altot harjoittelevat yleensä kerran viikossa sekä yhdessä, että erikseen. Miesäänten harjoitukset ovat taas viikonloppuisin, koska suurin osa näistä laulajista opiskelee ja työskentelee Vetelin ulkopuolella, mutta noin joka toinen viikonloppu kokoonnutaan harjoittelemaan yhdessä Veteliin. Konserttien ja esiintymisten lähestyessä pidämme sitten yhteisiä harjoituksia koko kuoron voimin. Simo Kangas vastaa kaikista kuoron harjoituksista sekä äänenmuodostuksesta, mutta aika ajoin pidetään viikonloppuleirejä, joihin kutsutaan ulkopuolinen äänenmuodostuskouluttaja. Useita kertoja leirin kouluttajana on ollut virolainen Professori Venno Laul, jolla onkin ollut suuri vaikutus kuoromme kehitykseen. Muita vierailijoita ovat olleet mm. Jarmo Kokkonen sekä Tapani Tirilä.

Vuosisadan vaihteessa usen vuoden ajan Vetelin Poikakuorolla oli kunnia tehdä saumatonta yhteistyötä Raila Järvelän johtaman Viskurien kanssa. Raila Järvelä kokosi Viskurien taitavista muusikoista kuorolle jousiryhmän, jonka säestyksellä kuoron on ollut mahdollista esittää myös suurempia teoksia. Tämä paikallisista nuorista koottu ryhmä on seurannut kuoron mukana useilla matkoilla ja olikin jo ehkä enemmän osa kuoroa kuin erillinen säestysryhmä. Kuoron toiminnan alusta vuoteen 1994 saakka kuoron säestäjänä toimi lähes yksinomaan Arto Leponiemi, ja hänen jälkeensä piano- ja urkusäestyksestä on vastannut Minna Pakkala ja hänen lisäkseen viimevuosina poikaäänistä mieheksi varttunut Matti Pohjoisaho.

Viimeisten kymmenen vuodenajan kuoroa on säestänyt Veikko Siponkosken kitararyhmä. Ryhmässä ovat soittaneet kuoron omat poika- ja nykyisin miesäänet. 

Kuoron toiminnan taloudellisista edellytyksistä sekä muista juoksevista asioista vastaa kuorolaisista sekä poikien vanhemmista muodostuva Vetelin poikakuoron Tuki ry.Vetelin Poikakuoron Tuki ry

Vetelin poikakuoro aloitti toukokuussa vuonna 1985 toimintansa Vetelin musiikinystävien poikakuorona. Kuitenkin jo muutaman toiminta vuoden jälkeen toiminnan taakse perustettiin oma yhdistys, Vetelin poikakuoron tuki ry. Tuki ry:n tehtäviin kuuluu kuoron erilaisten ns. juoksevien asioiden hoitaminen kuten talousasioiden, tapahtumien järjestäminen jne. Yhdistyksellä on myös johtokunta, joka koostuu pääasiassa kuorolaisten vanhemmista sekä muutamasta kuorolaisesta. Vuosittain yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan vanhemmista uudet henkilöt johtokuntaan sekä erillaisten tehtävien hoitamiseen esim. konserttien lipunmyynteihin ja tilaisuuksien emännöintiin. Oman yhdistyksen perustamisella pyrittiin selkeyttämään kuoron toiminta paremmin omaksi toiminnaksi. Osa syynä oli myös toiminnan laajeneminen melko mittavaksi vuosien saatossa.Vetelin Poikakuoron Mieskuoro

Vetelin Poikakuoron Mieskuoro vuonna 1998. Vetelin Poikakuoron sisälle on muodostunut miesäänistä oma mieskuoronsa, joka esiintyy yleensä yhdessä koko kuoron kanssa. Ideana on olla täydentävä osa koko kuoroa, mutta mieskuorolla on myös oma ohjelmistonsa, jolla se esiintyy aina sopivien tilaisuuksien sattuessa kohdalle.
Tällä hetkellä poikakuoron miesäänissä laulaa noin 30 miestä, joista osa on ollut mukana aina kuoron perustamisesta lähtien. Koska miehet opiskelevat ympäri Suomea (edustusta löytyy välillä Rovaniemi-Helsinki), on harjoituksia pidettävä aina viikonloppuisin.
Vetelin Poikakuoron miehet ovat osallistuneet myös muutamiin kilpailuihin. Vuonna 1997 kuoro osallistui Tampereen Sävel -kuorokilpailuun. Tuloksena oli kaksi hopealeimaa ja tuomariston arvio: "Kuorolla oli hyvin herkkä ja kaunis sointi. Pianonyansseissa kvaliteetti oli oikein hyvä mutta forte oli heikko. Kuoron unisono oli kaunis." Seuraavana vuonna mieskuoro ilmoittautui Roomassa pidettävään Giovanni Pierluigi Da Palestrinan nimeä kantavaan sakraalimusiikin kuorokilpailuun. Töitä tehtiin lujasti ja kilpailu sujui hyvin. Tuloksena oli oman sarjan voitto. Keväällä 2000 mieskuoro osallistui Helsingissä pidettyyn Leevi Madetoja -kilpailuun. Tällä kertaa suurempi menestys jäi odottamaan. Eestin mieskuoroliitto palkitsi kuitenkin Vetelin miehet tunnustuspalkinnolla.
Vetelin Poikakuoron miehet pyrkivät olemaan tyylikäs mieskuoro samalla kuitenkaan unohtamatta riehakasta poikamaista huumoria ja hauskanpitoa. Tyylikkäät smokit ja hyvät käytöstavat ovat miesten tavaramerkki (jonka naiset ympäri eurooppaa ovat huomanneet).
Mieskuoron toiminta muuttui merkittävästi vuoden 2002 aikana, kun monet vanhemmat laulajat lopettivat poikakuorouransa. Osa heistä laulaa nykyään Äänipäät -nimisessä kokoonpanossa.