Eettiset ohjeet

Suomen Valjas- ja satulaseppäyhdistyksen jäsenenä lupaan

- kunnioittaa perinteisiä työtapoja
- tehdä osuuteni alan arvostuksen ylläpitämiseksi ja kohottamiseksi
- kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoani
- arvostaa myös muiden ammattien osaajia
- arvostaa oman ammattialani osaajia
- olla arvostelematta toisen työtä näkemättä sitä
- säilyttää luottamukselliset suhteet asiakkaaseen
- antaa asiakkaalle vain laadukkaita töitä tai palveluja
- hinnoitella työ ja palvelut kohtuullisesti
- ottaa huomioon eläimen ja ihmisen hyvinvointi ja turvallisuus antamieni töiden
  ja palvelujen osalta
- huolehtia omalta osaltani ammattitaidon siirrtymisestä seuraaville sukupolville
- noudattaa maan lakeja ja asetuksia sekä muutoinkin hyviä tapoja

Aloitussivulle.