Etsimme joukkoomme VERKOSTOTYÖNTEKIJÄÄ seudun työllisyyden edistämiseen

Kaustisen seutukunta ja Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus ovat sopineet yhteistyöstä, jossa

Kaustisen seutukunta palkkaa Ohjuri –projektia (ESR) varten verkostotyöntekijän.


Ohjuri -hankkeen tavoitteet ovat:

·          - Urasuunnittelua ja työllistymistä tukevien ohjaus- ja koulutuspalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen (erityisesti yksilölliset koulutuspolut)

·          - Osallistujien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja työllistymisen edistäminen

·          - Ohjaus- ja koulutuspalveluiden linkittäminen palveluverkostoksi muiden työllistymistä tukevien palveluiden kanssa (palveluiden ”poluttaminen”)

·          - Yrityskummitoiminnan kehittäminen

Projektisuunnitelmassa verkostotyöntekijän tehtäviksi ja vastuiksi on määritelty työllistymistä edistäviin palveluihin hakeutumisen kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä projektipäällikön ja hankkeen verkoston kanssa. Tavoitteena on hankkeessa kehitettyjen palvelujen juurruttaminen osaksi vakinaisia työllisyydenhoidon peruspalveluja. Kehittämistyö sisältää mm. yhteistyön Ohjuri -projektin (kuten opinto- ja uraohjaus sekä yksilölliset koulutukset), Jytan työllistymistä ja työelämävalmiuksia edistävien palvelujen sekä Kaustisen seutukunnan yritysten ja yritysneuvojien kanssa. Työtehtävät muotoutuvat tarkemmin kehittämistyön ja yhteistyön aikana. Hankkeen kohderyhmä ovat työttömät työnhakijat. Lisätietoja hankkeesta www.kpedu.fi/kampanjat/ohjuri. Keski-Pohjanmaa on valittu pilottialueeksi Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrityspalvelukokeilussa. Kokeilussa on maaseutumaisten alueiden osio, jossa kehittämistyössä verkostotyöntekijä on mukana.

 

Arvostamme:

-         - maaseudun palvelujen kehittämisosaamista

-         - kokemusta työllisyyden edistämisestä, työvoimapalveluista ja ohjaus- ja koulutuspalveluista

-         -  kokemusta pk-yritysten toiminnan kehittämisestä

-         - kokemusta kuntasektorin tai muun julkisen sektorin toimialoilta

-         - oma-aloitteista ja aktiivista työnotetta

-         - hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja

-         - kokeilunhaluista, idearikasta ja luovaa kehittämisasennetta

-         - soveltuvaa koulutusta

Tarjoamme haasteellista ja konkreettista, organisaatioiden rajat ylittävää kehittämistyötä työllisyyden ja elinvoiman edistämiseksi!

Verkostotyöntekijän toimialueena on Kaustisen seutukunta ja Kannus. Työpiste sijaitsee Kaustisen seutukunnan alueella ja siinä otetaan huomioon hakijan oma toivomus. Työehdoissa noudatetaan KVTES:a. Palkka on kokonaispalkka ja hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa hankkeen kustannusarvion puitteissa. Työn aloittamisajankohdaksi toivotaan vuoden 2017 alkua. Työsuhde on määräaikainen kestoltaan noin vuoden. Työsuhteessa on 4 kk:n koeaika.

Lisätietoja tehtävästä antavat kehittämisjohtaja Petri Jylhä, p. 050 5513030, sp. petri.jylha(at)kase.fi ja projektipäällikkö Merja Forslund, p. 044 7250850, sp. merja.forslund(at)kpedu.fi.

 Hakemukset kirjallisena tai sähköisenä maanantaihin 24.10.2016 klo 14 mennessä osoitteisiin:

Kaustisen seutukunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai jaanaoj(at)kase.fi

2017 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli