Seutuorganisaatiossa johtamis- ja tehtäväjärjestelyjä

Kaustisen seutukunnan johtoryhmä on hyväksynyt seuraavia Kaustisen seutukunnan toimintaa koskevia johtamis- ja tehtäväjärjestelyjä:

Kehittämisjohtaja Petri Jylhä siirtyy kokoaikaisesti valmistelemaan Keski-Pohjanmaan maakuntauudistusta ns. maakunnan väliaikaishallinnon ajalle 1.7.2017 - 28.2.2018. Petri Jylhä on toiminut loppusyksystä 2016 alkaen lähes kokoaikaisesti Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen projektivastaavan tehtävissä erityisvastuualueenaan maakuntapalveluiden koordinointi (maaseutupalvelut, aluekehitys- ja kasvupalvelut ja maankäyttöön sekä ympäristöön ja liikenteeseen liittyvät palvelut). Maakuntauudistuksessa on tarkoitus siirtyä 1.7.2017 esivalmisteluvaiheesta väliaikaishallintoon ja perustaa muodollisesti Suomeen 18 maakuntaa. Keski-Pohjanmaalla on saavutettu yhteisymmärrys väliaikaishallinnon kokoonpanosta ja Petri Jylhä on nimitetty Keski-Pohjanmaan väliaikaishallinnon pääsihteeriksi. Keski-Pohjanmaan monialaisen maakuntakonsernin organisaatiorakenne on myös päätetty toimialuetasolla, joille on nimetty vastuuvalmistelijat. Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto nimitti Aluekehitys- ja kasvupalvelujen muutosjohtajaksi Petri Jylhän. Toimialojen muutosjohtajat ottavat oman toimialueensa palvelukokonaisuuden jatkovalmistelun vetovastuulleen.

Seutusihteeri Jaana Ojutkangas-Änäkkälä on toiminut kehittämisjohtajan sijaisena helmikuusta 2017 alkaen ja johtoryhmän tekemällä päätöksellä sijaisuutta jatketaan 28.2.2018 saakka. Ojutkangas-Änäkkälä keskittyy seutuorganisaation hallinnolliseen ja toiminnalliseen johtamiseen seutusihteerin työn ohella.
 
Talouspäällikkö Minna Kauppisen tehtävänimike muutettiin kehittämispäälliköksi. Minna Kauppinen on aloittanut Kaustisen seutukunnan palveluksessa vuoden 2002 alussa toimien hankkeiden talouspäällikkönä, jolloin hänen tehtävänään oli projektien koordinointi ja taloushallinnosta vastaaminen. Kauppisen työtehtävät ovat muuttuneet siten, että nykyisin hän koordinoi Keski-Pohjanmaan tilastoyhteistyötä, osallistuu hankevalmisteluun, toimii hankkeiden projektisihteerinä sekä tarvittaessa projektipäällikkönä mm. esiselvityshankkeissa. Lisäksi hänen tilastollista osaamistaan on hyödynnetty mm. toimialakohtaisissa selvityksissä. Kehittämisjohtajan siirtyessä maakuntauudistuksen väliaikaishallintoon Kauppisen työtehtävät painottuvat entistä enemmän hankevalmisteluun ja seutukunnan kehittämiseen, kuten muun muassa hankkeiden valmisteluun, osallistumiseen omien ja muiden hallinnoimien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä erilaisten rahoitusmahdollisuuksien etsimiseen seutukunnan alueen hankkeille.
Lisätietoja:

Petri Jylhä
Aluekehitys- ja kasvupalveluiden muutosjohtaja, väliaikaisen toimielimen pääsihteeri, K-P maakuntauudistus
kehittämisjohtaja, Kaustisen seutukunta (poissa 28.2.2018 saakka)
petri.jylha(a)kase.fi, p. 050 5513030

Arto Alpia
seutukunnan johtoryhmän puheenjohtaja, Kaustisen kunnanjohtaja
arto.alpia(a)kaustinen, p. 0400 569401
 

2017 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli