eKeski-Pohjanmaa hakee sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishankkeelle projektipäällikköä ja asiantuntijaa

Kaustisen seutukunta ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käynnistävät

eKeski-Pohjanmaa: Sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishankkeen.

Hankkeen lähtökohtana on digitalisaation hyödyntäminen konkreettisin tavoin Keski-Pohjanmaan kuntien, maakuntaviraston ja sote-toimijoiden palvelujen uudistamisessa. Tavoitteena on muun muassa kehittää Keski-Pohjanmaalle paikkariippumattomia videoavusteista etäasiointipalveluja, uudistaa erityisesti sote-sektorin, kuntien ja tulevan maakuntahallinnon palvelujen tuottamistapoja sekä rakentaa palveluiden tuottamiseen uusia videoavusteisia toimintamalleja. Hankkeen rahoittajana toimivat Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja alueen kunnat.
 
Etsimme hankkeelle
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ ja ASIANTUNTIJAA

Projektipäällikkö toimii Kaustisen seutukunnan ja asiantuntija Soite:n organisaatiossa, toimien kuitenkin yhdessä työparinaja tiiminä hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kaustisen seutukunta ja osatoteuttajana SoiTe. Kaustisen seutukunta vastaa projektin hallinnosta ja koordinoinnista sekä erityisesti kuntapalvelujen asiantuntijuudesta ja kehittämisestä ja Soite vastaa erityisesti SOTE -sektorin asiantuntijuudesta ja kehittämisestä.
 
Arvostamme:
- kokonaisvaltaista näkemystä julkisen sektorin palvelujen muutoksesta ja kehittämistarpeista
- sähköisten palvelujen kehittämisosaamista ja -kokemusta
- osaamista etä-, virtuaali- ja sähköisistä palveluista
- kokeilunhaluista, luovaa ja innostunutta kehittämisasennetta
- oma-aloitteista ja aktiivista työnotetta
- hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
- kokemusta kuntasektorin tai muun julkisen sektorin toimialoilta
- soveltuvaa korkeakoulutusta
 
Projektipäällikön tehtävässä arvostamme lisäksi kuntasektorin asiantuntemusta sekä kokemusta EU-hankkeiden hallinnosta ja toteuttamisesta. Asiantuntijan tehtävässä arvostamme lisäksi sote-sektorin asiantuntemusta ja kokemusta.
 
Projektityöntekijöiden toimialueena on Keski-Pohjanmaan maakunta. Työpisteiden sijainti määritellään yhdessä valittujen henkilöiden kanssa. Työehdoissa noudatetaan KVTES:a. Palkka on kokonaispalkka ja hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa hankkeen kustannusarvion puitteissa. Työn aloittamisajankohta on mahdollisimman pian. Työsuhteet ovat määräaikaisia kestoltaan 2 vuotta. Työsuhteissa on 6 kk:n koeaika.
 
Lisätietoja tehtävästä antavat kehittämisjohtaja Petri Jylhä, p. 050 5513030, sp. petri.jylha@kase.fi ja sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, p. 040 8042980, t.oikarinen-nybacka@soite.fi.
 
Projektisuunnitelma on saatavissa Minna Kauppiselta sähköisesti, minna.kauppinen@kase.fi
 
Hakemukset kirjallisena tai sähköisenä maanantaihin 13.2.2017 klo 14 mennessä osoitteisiin:
Kaustisen seutukunta, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi tai jaanaoj@kase.fi

2017 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli