Maaseudun henkilöliikenteen kehittämistyö on käynnistynyt Kaustisen seutukunnassa ja Kannuksessa

Julkinen henkilöliikenne on supistunut merkittävästi maaseudulla viime vuosina valtion ja kuntien säästötoimenpiteiden vuoksi. Kuitenkin julkisen sektorin perus- ja erikoispalvelujen edelleen keskittyessä ihmiset tarvitsevat toimivampia liikenneyhteyksiä ja liikkumismahdollisuuksia. Markkinaehtoiseen linja-autoliikenteeseen ei ole tarvittavaa määrää matkustajia ja toisaalta liikennepalvelujen ostoihin ei ole riittävästi yhteiskunnan määrärahoja. 

Tästä johtuen Kaustisen seutukunnassa ja Kannuksessa on käynnistetty KYYTIIN!-kehittämishanke. Tavoitteena on saada muodostettua eri toimijoiden lakisääteisistä henkilö- ja asiointiliikennekuljetuksista yhtenäinen kokonaisuus, kehittää monipalveluliikenteen toimintamalleja ja lisäksi etsiä digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia liikenteen hallintaan. Alueen kunnat (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli), Kannuksen kaupunki, peruspalveluliikelaitos JYTA sekä E-P:n ELY-keskus ovat tähän saakka tehneet pääsääntöisesti erillisiä henkilöliikenteeseen liittyviä hankintoja. Toimijoiden yhteistyön myötä on pidemmän aikavälin tavoitteena myös asiointiliikenteen turvaaminen ja parantaminen.  Hanketta hallinnoi Kaustisen seutukunta ja sitä rahoittaa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR:n esityksestä työ- ja elinkeinoministeriö maaseudun kehittämisrahasta. Hanke on valtakunnallinen pilottihanke maaseudun henkilökuljetusten kehittämiseksi ja se on käynnistynyt syksyn kuluessa, päättyen 31.5.2017. 

Monipalveluliikenne-autokokeilulla kohti parempaa kuljetusten hallittavuutta

Ensimmäisessä vaiheessa on tänä syksynä käynnistynyt Kannuksessa, Toholammilla ja Vetelissä monipalveluliikenne-autokokeilut, joissa yhteen autoon on yhdistetty aamu- ja iltapäivisin koulukuljetuksia sekä päivä-aikaan kutsupohjalta tapahtuvia vammaispalvelulain (VPL) mukaisia kuljetuksia ja muita asiointimatkoja. Kutsuliikenne on avoin kaikille kuntalaisille ja perustuu ennalta suunniteltujen reittien ajamiseen, mikäli reiteille asiakkaita on. Matkan hinta on voimassa olevan joukkoliikennetaksan mukainen. Matkat tilataan pilotointivaiheessa suoraan liikennöitsijöiltä viimeistään matkaa edeltävänä työpäivänä. Kannuksessa liikenteestä vastaa Taksipalvelu Jani Tervola, Toholammilla Pohjolan Matka ja Vetelissä linja-autoliikenne Osmo Aho. Pilotointikokeilun aikana toimintamallia on tarkoitus kehittää entistä palvelevammaksi. Toimintamallin onnistuessa yrittäjillä on mahdollisuus tulevaisuudessa panostaa myös kaluston laatuun entistä paremmin, jotta se palvelisi eri käyttäjäryhmiä mahdollisimman hyvin. 

Henkilökuljetusten kehittämisen tavoitetta voi kuvailla myös niin, että kustannus- ja palvelusyistä ns. suljettuja kuljetuksia pyritään avaamaan soveltuvilta osin kaikille kuntalaisille hyödynnettäviksi ja samoin yksilökuljetuksista soveltuvilta osin pyritään siirtymään ryhmäkuljetuksiin. 

 Lyhyesti KYYTIIN!-hankkeen tavoitteet:
  1. Muodostaa joukkoliikenteestä ja henkilökuljetuksesta hallitumpi ja tehokkaampi kokonaisuus yhdistämällä kuntien eri sektorien, peruspalveluliikelaitos JYTAn ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimia henkilökuljetuksia
  2. Kehittää monipalveluliikenteen toimintamalleja maaseudulle sopivaksi
  3. Löytää alueelle soveltuvien älyliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen yhdistelmiä
  4. Levittää uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti 

Lisätietoja:

Kaustisen seutukunta: hankekoordinaattori/projektipäällikkö Ari Sorola p. 040 7494303 / ari.sorola@kase.fi

Etelä-Pohjamaan ELY-keskus: Joukkoliikennevastaava Rauno Matintupa p. 0400-804805 / rauno.matintupa@ely-keskus.fi


Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Kaustisen seutukunta
Kannuksen kaupunki
Kiuru Peruspalveluliikelaitos JYTA

2015 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli