Tarjouspyyntö: Kaupanalan kehittäminen Kaustisen kunnassa selvitystyö

 Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima Kaustinen Center -projekti on valmistellut yhdessä Kaustisen kunnan kanssa kaupanalan selvitystyötä.  Tämän selvitystyön tavoitteena on tarkentaa alueella aiemmin tehtyjä selvityksiä sekä luoda pohja mahdolliselle vähittäiskaupan (erityisesti erikoistavarakauppa) laajentamiselle.

Selvitystyön e
nsisijainen tavoite on saada mahdollisimman tarkka kuva erikoistavarakaupan uuden yksikön rakentamisen edellytyksistä ja kannattavuudesta Kaustisella. Toisena keskeisenä tavoitteena on, luonnollisesti riippuen selvityksen tuloksesta, toimia pohjaselvityksenä alueen maankäytönsuunnittelulle, kaavoitukselle, liikennejärjestelyille sekä toimija- ja sijoittajamarkkinoinnille.

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta Kaustinen Center –projekti pyytää tarjousta, edellä tiivistetysti kuvatusta selvitystyöstä, ohessa liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

Avaa tarjouspyyntö klikkaamalla tästä

2014 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli