TARJOUSPYYNNÖT

KAUSTISEN SEUDUN ELINVOIMAOHJELMA 2016-2020
Asiantuntijapalvelujen hankinta ohjelman laatimisen prosessiin

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä

- liitteet: Kysymykset ja vastaukset


KASVUINNO-PROJEKTI:
KASVUINNO-PROJEKTIN ASIAKASTARINOITA -JULKAISUN TUOTTAMINEN

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


HYÖTYVERKKO-PROJEKTI:
Pyydämme tarjousta asiantuntijapalveluista KASEn Hyötyverkko –projektille.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


KASVUINNO-PROJEKTI:
Keskipohjalaisille yrityksille suunattujen innovaatiopalveluprosessien ja -toimintamallien kehittäminen ja kuvaaminen.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


INNOKAS-PROJEKTI:
MARKKINOINTIIN LIITTYVÄT ASIANTUNTIJATYÖT, GRAAFISEN ULKOASUN SUUNNITTELU

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) tarjoaa projektissa mukana oleville yrityksille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan eri osa-alueille. Osa näistä palveluista ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


KASVUINNO-PROJEKTI:
”3D-TULOSTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN LIIKETOIMINNASSA KESKI-POHJANMAALLA” - SELVITYS

Hankkeen päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä osatoteuttajina Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen päärahoittajana toimivat Keski-Pohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski-Pohjanmaan kunnat. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASVUINNO – projekti A32525.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


KASVUINNO-PROJEKTI:
Hajautetun konesaliliiketoiminnan mahdollistavat paikat ja vetovoimatekijät Keski-Pohjanmaan alueella - selvitys

Hankkeen päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä osatoteuttajina Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen päärahoittajana toimivat Keski-Pohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski-Pohjanmaan kunnat. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASVUINNO – projekti A32525.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


KASVUINNO-PROJEKTI:
3D-TULOSTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA

Hankkeen päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä osatoteuttajina Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen päärahoittajana toimivat Keski-Pohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski- Pohjanmaan kunnat. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASVUINNO – projekti A32525.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


KASVUINNO-PROJEKTI:
IDEALEIPOMO – TEOLLINEN MUOTOILIJA

ASVUINNO- projekti ja Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK) järjestävät 48h innovaatioleirin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Idealeipomo-leirin tavoitteena on tarjota mahdollisuus yrityksille ja yksityishenkilöille kehittää ideastaan liiketoimintaa, uusia tuotteita ja/tai palveluja. Idealeipomo toteutetaan 48 tuntia kestävänä leirinä. Ideahaku on avoin ja kaikki saavat tarjota ideoitaan jalostettavaksi leirille. Ehdotusten joukosta leirille valikoituu 8 ideaa. Innovointia ovat leirillä tukemassa asiantuntijat eri aloilta, kuten tuotantotekniikan, rahoitusalan, sopimus-, ja immateriaalioikeuden, liiketoimintaosaamisen, sekä teollisen muotoilun ammattilaiset.

KASVUINNO-projektin päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä osatoteuttajina Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen päärahoittajana toimivat Keski-Pohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski- Pohjanmaan kunnat. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASVUINNO – projekti A32525.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


KAUPANALAN KEHITTÄMINEN KAUSTISEN KUNNASSA SELVITYSTYÖ

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima Kaustinen Center -projekti on valmistellut yhdessä Kaustisen kunnan kanssa kaupanalan selvitystyötä. Tämän selvitystyön tavoitteena on tarkentaa alueella aiemmin tehtyjä selvityksiä sekä luoda pohja mahdolliselle vähittäiskaupan (erityisesti erikoistavarakauppa) laajentamiselle.

Selvitystyön ensisijainen tavoite on saada mahdollisimman tarkka kuva erikoistavarakaupan uuden yksikön rakentamisen edellytyksistä ja kannattavuudesta Kaustisella. Toisena keskeisenä tavoitteena on, luonnollisesti riippuen selvityksen tuloksesta, toimia pohjaselvityksenä alueen maankäytönsuunnittelulle, kaavoitukselle, liikennejärjestelyille sekä toimija- ja sijoittajamarkkinoinnille.

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta Kaustinen Center –projekti pyytää tarjousta, edellä tiivistetysti kuvatusta selvitystyöstä, ohessa liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

Avaa tarjouspyyntö klikkaamalla tästä


KASVUINNO -PROJEKTI: VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN

Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

Etsityn asiantuntijuuden pääpaino on yritysmuodon ja sukupolven vaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) tarjoaa projektissa mukana oleville yrityksille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan eri alueille. Osa mainituista palveluista ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti. Tällä tarjouspyynnöllä hankitaan liiketoimintapalveluja InnoKas -projektin asiakasyrityksille.

Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä

KASVUINNO-PROJEKTI: PALVELUVERKOSTOJEN KEHITTÄMISEEN SEKÄ PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN TÄHTÄÄVÄN PALVELUMUOTOILUKOKONAISUUDEN KESKI-POHJANMAAN ALUEEN YRITTÄJILLE

Hankkeen päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä osatoteuttajina Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen päärahoittajana toimivat Keski-Pohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski-Pohjanmaan kunnat. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASVUINNO – projekti A32525.

Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä


KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNOPROJEKTIN WWW – SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS

Hankkeen päätoteuttajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta sekä osatoteuttajina Kokkolanseudun Kehitys KOSEK Oy että Kannuksen kaupunki. Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto ja osarahoittajina Keski-Pohjanmaan kunnat. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta KASVUINNO – projekti A32525.

Pyydämme tarjousta mainostoimistotyöstä: www –sivuston sekä sisäisen, salasanalla suojatun, intranetin suunnittelu (graafinen ja toiminnallinen) ja tekninen toteutus. Lisäksi pyydämme tarjoustanne projektin graafisen ilmeen ja markkinointimateriaalien suunnittelusta.

Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä

MARKKINOINTIIIN LIITTYVÄT ASIANTUNTIJATYÖT, WWW –SIVUSTO JA ESITE

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) tarjoaa projektissa mukana oleville yrityksille asiantuntijapalveluita liiketoiminnan eri osa-alueille. Osa näistä palveluista ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.

Pyydämme tarjousta mainostoimistotyöstä: www –sivuston suunnittelu (graafinen ja toiminnallinen) ja tekninen toteutus. Lisäksi pyydämme tarjoustanne tuote-esitteen suunnittelusta ja valmistamisesta.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Tätä tavoitetta edistetään mm. etsimällä uusi liiketoiminnan mahdollisuuksia Vetelin alueella lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Näitä liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan mm. erilaisilla selvityksillä. Osa näistä selvitystöistä ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.

Pyydämme tarjousta asiantuntijapalveluista ” Selvitys potentiaalisista tuulivoima-alueista Vetelin kunnan alueella”. Selvityksestä on laadittava raportti ja se on esiteltävä Vetelin kunnan määrittämälle ryhmälle.

Lataa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


KANSAINVÄLISTYMISEEN LIITTYVÄT ASIANTUNTIJAPALVELUT, KOHDEMAANA NORJA

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) tarjoaa projektissa mukana oleville yritykselliselle asiantuntijapalveluita mm. kansainvälistymiseen. Kansainvälistymispalvelut ostetaan ulkopuolisena asiantuntijatyönä. Ostajana toimii Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta InnoKas -projekti.

Pyydämme tarjousta asiantuntijapalveluista. Tehtävä asiantuntijatyö on selvitys mahdollisuuksista Norjan markkinoilla.

Avaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan klikkaamalla tästä


RAKENNUS- JA PUUALAN UUDEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAUSTISEN SEUTUKUNNASSA (KAUSTINEN, VETELI, HALSUA, LESTIJÄRVI, PERHO)

Lestijärven kunnan Kaustisen seutukunnan hallinnoiman KASE Yrityskehitys -projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on etsiä Kaustisen seutukunnan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää yrityksiä ja yritysten välisiä verkostoja siten, että yritysten toiminta turvataan ja ne kehittyvät vas-taamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yleisenä tavoitteena on alueen yritysten kilpailukyvyn kehittyminen.

- klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä


ALUEMARKKINOINTIMATERIAALIN SUUNNITTELUPALVELU

Kaustisen seutukunta toteuttaa yhdessä sen hallinnoimien projektien ja alueen kuntien kanssa erilaisia aluemarkkinoinnin toimenpiteitä alueen tunnettuuden lisäämiseksi ja vetovoimaisuuden kasvattamiseksi.

Seudulla toteutettavan KOKO-ohjelman (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelman) yksi keskeinen tavoite on alueen vetovoimaisuuden lisääminen. Seutukunnan hallinnoima VETOA! –projekti tukee KOKO-ohjelman tavoitteita ja toimii sen yhtenä työkaluna.

- Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä

BIOKAASU-ESISELVITYSHANKKEEN ASIANTUNTIJAPALVELUN TARJOUSPYYNTÖAIKAA ON JATKETTU 25.3.2011 KLO 14:30 SAAKKA JA TÄMÄ TARJOUSPYYNTÖKORVAA AIKAISEMMAT KAKSI TARJOUSPYYNTÖÄ.

Aikaisempien tarjouspyyntöjen mukaan jätetyt tarjoukset otetaan huomioon.

- Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä

- Kysymyksiä ja vastauksia I, klikkaa auki tästä

- Kysymyksia ja vastauksia II, klikkaa auki tästä

- Kysymyksia ja vastauksia III, klikkaa auki tästä


METSÄPEURANMAAN MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISHANKKEEN VALMISTELU

- Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä


ASIANTUNTIJAPALVELU YMPÄRISTÖJÄRJESTELMIEN RAKENTAMISEKSI KAUSTISEN SEUTUKUNNAN PK -YRITYKSISSÄ (KAUSTINEN, VETELI, HALSUA, LESTIJÄRVI, PERHO)

Lestijärven kunnan Kaustisen seutukunnan hallinnoiman KASE Yrityskehitys -projektin keskeisenä tavoit-teena on etsiä Kaustisen seutukunnan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää yrityksiä ja yritysten välisiä verkostoja siten, että yritysten toiminta turvataan ja ne kehittyvät vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yleisenä tavoitteena on alueen yritysten kilpailukyvyn kehittyminen.

- Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä


METALLIALAN VERKOSTOT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN KAUSTISEN SEUTUKUNNASSA (KAUSTINEN, VETELI, HALSUA, LESTIJÄRVI, PERHO)

Lestijärven kunnan Kaustisen seutukunnan hallinnoiman KASE Yrityskehitys -projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on etsiä Kaustisen seutukunnan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää yrityksiä ja yritysten välisiä verkostoja siten, että yritysten toiminta turvataan ja ne kehittyvät vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yleisenä tavoitteena on alueen yritysten kilpailukyvyn kehittyminen.

- Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä


RAKENNUS- JA PUUALAN VERKOSTOT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN KAUSTISEN SEUTUKUNNASSA (KAUSTINEN, VETELI, HALSUA, LESTIJÄRVI, PERHO)

Lestijärven kunnan Kaustisen seutukunnan hallinnoiman KASE Yrityskehitys -projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on etsiä Kaustisen seutukunnan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää yrityksiä ja yritysten välisiä verkostoja siten, että yritysten toiminta turvataan ja ne kehittyvät vastaamaan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yleisenä tavoitteena on alueen yritysten kilpailukyvyn kehittyminen.

- Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä
- Kysymyksiä ja vastauksia


KAUPANALAN SIJOITTUMINEN KAUSTISEN SEUTUKUNNASSA

Lestijärven kunta, Kaustisen seutukunta hallinnoi KASE Yrityskehitysprojektia, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja kehittäminen Kaustisen seutukunnan alueella.

Nyt pyydämme tarjousta kaupanalan selvitystyöstä Kaustisen seutukunnassa ja sen kunnissa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) oheisen tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö lähetetään sähköpostilla kolmelle palvelun tarjoajalle. Lisäksi tarjouspyyntö on nähtävissä alla sekä HILMA -palvelussa.

- Klikkaa tarjouspyyntö kokonaisuudessaan auki tästä
- Kysymyksiä ja vastauksia


 

2017 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli