KAUSTISEN SEUTUKUNTA

Seutukuntayhteistyön tarkoituksena on ajaa seutukunnan alueella olevien kuntien yhteistä etua sekä toteuttaa seudulla määriteltyä toiminta-ajatusta. Tässä tarkoituksessa kunnat pyrkivät kokoamaan seutukunnan voimavarat yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi seudun elinvoimaisuuden parantamiseksi, kilpailukyvyn lisäämiseksi, seudun tunnettavuuden vahvistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Seutukunta toimii yhteistyössä elinkeinoelämän, kuntien, valtion viranomaisten, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa tavoitteena sidosryhmien laaja osallistuminen ja vaikuttaminen harjoitettuun toimintaan.


Seutukunta työskenteleehankkeiden valmistelun ja suunnittelun parissa sekä hankkeiden toteutumisen seurannassa ja ohjauksessa monien eri toimijoiden kanssa. Seutukunta huolehtii siitä, että uusissa hankkeissa ja kehittämisohjelmissa toteutuu aluelähtöisyys: seudun tarpeet, näkemykset ja tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.


Seutukunta valmistelee ja päättää yhdessä kuntien kanssa kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta. Keskeinen tehtäväkenttä on hyödyntää tehokkaasti käytössä olevia rahoitusinstrumentteja (EU, kv. ja kansalliset), jota kautta alueelle saadaan kanavoitua lisää kehittämis- ja investointirahoitusta seudun ulkopuolelta.


Seutukunta vastaa seudullisen, maakunnallisen ja ylimaakunnallisen verkosto- ja kehittämisyhteistyön kokoamisesta alueemme kehittämiseksi. Käytännössä se tarkoittaa usein eri tahojen – esimerkiksi rahoittajien, oppilaitosten, kehittämisorganisaatioiden ja yritysten - yhteen kokoamista ja kehittämistyön käynnistämistä sekä sen vetäjänä toimimista.


Seutukunta huolehtii alueen edunvalvonnasta julkisen kehittämis- ja investointirahoituksen päätöksenteossa toimien maakunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä. Seutukunta vaikuttaa alueen yritystoiminnan kannalta keskeisen infrastruktuurin (liikenneyhteydet, tietoverkot) kehittymiseen sekä antaa lausuntoja esimerkiksi maakunnallisiin ja valtakunnallisiin ohjelmiin sekä ajankohtaisiin erityiskysymyksiin.

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön yhteystiedot löydät klikkaamalla tästä

 

2017 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli