INNOKAS -projekti

  Projektin kohderyhmä:
 • Vetelin pk- ja mikroyritykset toimialasta riippumatta ja näiden yritysten henkilöstö ja johto
 • Yrittäjäksi aikovat ja yksinyrittäjät
 • Suuret yritykset verkostoituneena pk-yritysten kanssa
 • Työnhakijat rekrytointihankkeissa
 • Veteliin muualta etabloitumista harkitsevat yritykset
  Projektin toimenpiteiden tavoitteet:
 • Uusien rakennusalan osaajien kouluttaminen Vetelin rakennusalan yritysten tarpeisiin ja tulevaisuuden osaamis- ja osaajahaasteisiin
 • Henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen (mm. yrittäjien, yritysjohdon ja muun relevantin yrityksen henkilöstön osaaminen liiketoimintaprosesseissa, johtamisessa)
 • Veteliläisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja kasvupotentiaalin löytäminen ja kasvupotentiaalin hyödyntäminen
 • Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, etsiminen ja löytäminen nykyisiltä markkinoilta
 • Yritysten yhteistyön, verkostoitumisen kehittäminen (alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen)
 • Uusien Veteliin etabloituvien yritysten etsiminen ja näiden yritysten tukeminen yritystoiminnan aloittamisessa mm. rekrytoinnin ja liiketoiminnan muun kehittämisen kautta
 • Uusien innovatiivisten pitkänaikavälin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin liittyvät selvitystyöt

Yhteystiedot

Tomas Luoma
projektipäällikkö
tomas.luoma@kase.fi
040-7494 303
www.viriaveteli.fi

 

2017 © Kaustisen seutu / KaseNet
Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli