Etusivulle

Kysymys 1.

Millä paikkakunnalla ja missä kylässä tilanne sijaitsee? Mikä on tilan nimi ja rekisterinumero? Oletteko perinyt, ostanut vai vuokrannut tilan? Milloin? Jos tila on peritty, kauanko se on ollut perheenne tai sukunne omistuksessa? Asutteko tai oletteko asunut tilalla? Kuinka kauan?

Kysymys 2.

Kenen nimissä tila nykyisin on? Entä silloin kun aloititte viljelyn? Missä asemassa itse olette tilalla (emäntänä, isäntänä, perheenjäsenenä)? onko tilanne ollut kirjanpito- tai mallitila? Mistä alkaen?

Kysymys 3.

Kuinka kauan olette viljellyt tilaa? Päätoimisesti vai osa-aikaisesti? Jos olette jo lopettanut viljelyn, milloin se on tapahtunut? Mistä syystä? Onko tilallanne jatkaja? kuka (perheenjäsen vai vieras)? Kertokaa tarkemmin.

Kysymys 4.

Mikä on tilanne kokonaispinta-ala nykyisin? Millaista maata siihen kuuluu? Kuinka paljon on peltoalaa ja kuinka paljon metsää? Kuinka suuri osa peltoalasta on viljeltyä? Onko tilanne koko kasvanut tai pienentynyt sinä aikana kun olette viljellyt sitä? Oletteko ostanut, myynyt tai vuokrannut maata? Kuinka paljon? Milloin? Mistä syystä? Jos Teillä on tiluskartta, otamme sen mielellämme arkistoomme kopioitavaksi.

Kysymys 5.

Kuinka kauan olette asunut paikkakunnalla? Entä itse tilalla? Oletteko syntyisin maaseudulta vai kaupungista tai asutuskeskuksesta? Milloin olette muuttanut maalle? Mistä syystä?

Kysymys 6.

Kertokaa perheestänne. Keitä siihen kuuluu? Kuinka monta sukupolvea tilalla nykyisin asuu? Mainitkaa heidän ikänsä, sukupuolensa ja ammattinsa. Kuinka moni tilalla asuvista työskentelee siellä? Entä silloin kuin itse aloititte emäntänä tai isäntänä? Asuuko tilalla pysyvästi muuta kuin perheenne tai sukunne jäseniä? Keitä? Entä aikaisemmin?

Sivun alkuun