Etusivulle

SIVUELINKEINOT

Kysymys 99.

Mitä sivu- tai liitännäiselinkeinoja (esim. metsätyöt, kalastus, turkistarhaus, puutarhatalous, konetyöt, maatilamatkailu jne.) harjoitatte tai olette harjoittanut? Milloin? Mistä syystä? Kausiluontoisesti vai ympärivuotisesti? Mitä muutoksia tai uudistuksia se on edellyttänyt tilallanne? Kuinka suuren osan sivutulot muodostavat tilanne kokonaistuotosta?

Kysymys 100.

Käyttekö itse tai käykö joku tilalla vakituisesti asuvista perheenjäsenistä palkkatyössä tilan ulkopuolella? Kuka? Missä työssä? Mistä alkaen? Osallistuuko hän palkkatyön ohella tilan töihin? Kuinka paljon?

Kysymys 101.

Teettekö tai oletteko tehnyt itse tilanne metsänhoitotyöt? Kuinka suuri osa ajasta kuluu niihin? Millaisenn osan metsän tuotto muodostaa tilanne tuloista?