Etusivulle

PÄÄTÖKSENTEKO JA TYÖNJAKO

Kysymys 95.

Kuka tilallanne tekee keskeiset tuotantoa ja taloudellisia asioita koskevat päätökset? Kuka päättää kone- ja laitehankinnoista, rakennusten suunnittelusta ja korjauksista ym. suurista päätöksistä? Kuka päättää rahankäytöstä? Millaiset asiat kuuluvat isännän, millaiset emännän päätettäviksi? Mistä asioista päätätte yhteisesti? Kuka hoitaa pankkiasiat? Kenen nimissä ovat meijeri-, teuras-, metsänpyynti-, ym. tilit? Kuka hoitaa kirjanpidon? Miten päätöksenteko on muuttunut teidän aikananne verrattuna edelliseen sukupolveen? Mistä syystä?

Kysymys 96.

Tilan työnjakoa on sivuttu jo muutamissa aikaisemmissa kysymyksissä joiltakin osin. Mitkä työt teidän tilallanne kuuluvat emännälle, mitkä isännälle? Mihin töihin lapset osallistuvat? Mitä muutoksia työnjaossa on teidän aikananne tapahtunut? milloin? Mistä syystä? Miten mahdollinen nuoremman polven muutto maalta on vaikuttanut tilanne töihin ja tuotantorakenteeseen?

Kysymys 97.

Miten tilanne työt on hoidettu emännän tai isännän sairauden aikana? Oletteko voinut pitää vuosilomaa? Milloin ensimmäisen kerran? Miten lomitus on järjestetty? Onko teillä ollut yhteistyötä lomituksen järjestämisestä naapureiden kanssa? Millaista? Milloin? Ovatko emäntä ja isäntä päässeet lomalle samanaikaisesti? Kertokaa kokemuksianne lomittajista. Ovatko he osanneet tehdä työt teidän mielenne mukaan? Onko teillä ollut koskaan lomaemäntää? Milloin? Kuinka pitkän aikaa?

Kysymys 98.

Oletteko palkannut vierasta työvoimaa tilanne töihin? Yhden vai useampia henkilöitä? Milloin? Millaisiin töihin? Pysyvästi vai kausiluontoisesti? Mitä kautta olette hankkinut työvoimaa? Oletteko järjestänyt vieraille työntekijöille majoituksen ja ruoan (millä tavoin) vai ovatko he huolehtineet niistä itse?

Sivun alkuun