Etusivulle

MAITOTALOUS

Kysymys 64.

Kertokaa lypsämisen muuttumisesta. Mistä alkaen teillä on ollut lypsykone? Kenen aloitteesta se hankittiin? Miten se muutti lehmien käsittelyä ja lypsämiseen käytettyä aikaa? Oletteko siirtynyt kannulypsystä putkilypsyyn tai lypsyasemaan? Milloin? Onko teillä tilatankki? Mistä alkaen?

Kysymys 65.

Kertokaa maidon käsittelystä lypsämisen jälkeen. Miten sen jäähdyttäminen ja säilytys on muuttunut? Onko lypsykoneen ja tilatankin tulo aiheuttanut muutoksia maidon käsittelyssä ja puhtausvaatimuksissa entiseen verrattuna? Millaisia?

Kysymys 66.

Miten maidon keräily on aikananne muuttunut? Onko tilallanne siirrytty pystökeräilystä imukeräilyyn? Milloin? Mistä syystä? Vieläkö maitolavoja on käytössä paikkakunnallanne? Ellei, milloin ne ovat jääneet pois? Mihin meijeriin olette toimittaneet maidon?

Kysymys 67.

Kenelle karjanhoito- ja navettatyöt tilallanne kuuluvat tai ovat kuuluneet? Onko työnjaossa tapahtunut muutoksia? Millaisia? Milloin? Mistä syystä? Onko teillä ollut palkattua karjanhoitajaa pysyvästi tai tilapäiväisesti? Milloin?

Kysymys 68.

Kertokaa tarkkailukarjakon (assistentin) käynneistä tilallanne. Saiko hän ruoan ja yösijan? Oliko hänellä huomautettavaa lehmien hoidosta tai maidon käsittelystä? Miten maidon laadun seuranta on aikananne muuttunut? Kertokaa yksityiskohtaisemmin.

Kysymys 69.

Joillakin paikkakunnilla on tiettävästi kokeiltu yhteisnavetoita. Onko teillä kokemuksia tälläisestä? Miltä ajalta? Millaisin tuloksin? Keitä hankkeessa on ollut mukana? Miten työn ja kustannusten jako on järjestetty?

Kysymys 70.

Oletteko ollut mukana maidontuottajien yhteisessä tuotantorenkaassa? Milloin? Mihin tuotannon alaan (lypsylehmät, nuorkarja, rehuntuotanto) olette itse erikoistunut renkaassa? Millaisia kokemuksenne asiasta ovat?

Sivun alkuun