Etusivulle

KOULUTUS JA NEUVONTA

Kysymys 7.

Mikä on peruskoulutuksenne? Oletteko käynyt sen jälkeen jotakin maatalousalan koulua tai kursseja? Mitä? Milloin? Kertokaa tarkemmin. Onko Teillä muuta kuin maatalouteen liittyvää koulutusta? Millaista? Milloin hankittua?

Kysymys 8.

Millainen on koulutuksenne verrattuna edelliseeen tilaa viljelleeseen sukupolveen? Entä seuraavaan? Kertokaa havaitsemistanne eroista.

Kysymys 9.

Oletteko osallistunut sopimustuotantoon liittyvään koulutukseen? Millaiseen? Ovatko esim. keskusliikkeet järjestäneet asiakkailleen kursseja? Millaisia? Kertokaa niistä tarkemmin.

Kysymys 10.

Onko saamanne maatalousalan koulutus vaikuttanut näkemyksiinne alasta? Oletteko soveltanut saamianne oppeja oman tilanne hoitoon? Millä tavoin? Onko siitä ollut hyötyä? Millaista? Kertokaa tarkemmin.

Kysymys 11.

Keitä maatalousalan neuvojia tilallanne on käynyt tai käy? Mitä järjestöjä ja laitoksia he ovat edustaneet? Millaista apua olette saanut heiltä tilanpitoon liittyvissä kysymyksissä? Kertokaa esimerkkejä.

Kysymys 12.

Oletteko osallistunut lapsille ja nuorille tarkoitettuun yhdistystoimintaan? Oletteko esim. ollut mukana maatalouskerhossa tai 4H-kerhossa? Milloin? Mitä viljelitte tai kasvatitte? Omaan käyttöön vai myyntiin? Mihin käytitte myynnistä saamanne rahat? Millainen kerhoneuvoja paikkakunnallanne oli? Kuinka usein hän kävi ohjaamassa toimintaa? Kertokaa yksityiskohtaisesti.

Sivun alkuun