Etusivulle

KASVINVILJELY

Kysymys 26.

Mitä viljalajeja (ruis, vehnä, ohra, kaura) olette viljellyt tai viljelette edelleen? Kertokaa tarkemmin kustakin lajista, kuinka suurella peltoalalla sitä viljelette. Mistä hankitte kylvösiemenen? Mitä muutoksia viljalajeissa ja niiden viljelyssä on aikananne tapahtunut verrattuna edelliseen ja seuraavaan sukupolveen?

Kysymys 27.

Viljelettekö tai oletteko viljellyt perunaa? Mitä lajiketta tai lajikkeita? Kuinka suurella alalla? Mikä lajike soveltuu parhaiten pelloillenne? Mistä hankitte siemenperunan? Miten perunanviljely on aikananne muuttunut? Mitä koneita käytätte tai olette käyttänyt perunanistutuksessa ja -nostossa?

Kysymys 28.

Onko teillä kokemuksia sokerijuurikkaan viljelystä? Millaisia? Kuinka suurella alalla viljelette tai olette viljellyt sitä? Miten viljely on muuttunut aikananne työmenetelmien ja koneiden osalta? Kertokaa tarkemmin.

Kysymys 29.

Mitä muita kasvilajikkeita (esim. öljykasvit, marjat, rehukasvit jne.) viljelette tai olette viljellyt? Milloin? Kuinka suurella alalla? Millaisin tuloksin? Kertokaa tarkemmin esm. rypsin, mansikan, herukan jne. viljelystä.

Kysymys 30.

Mistä olette hankkinut tietoa ja neuvoja uusista viljelylajikkeista ja niiden kasvatuksesta? Kirjallisuudesta, kursseilta, neuvojilta jne.? Kertokaa yksityiskohtaisesti.

Kysymys 31.

Oletteko harjoittanut luonnonmukaista viljelyä? Kuinka kauan? Minkä kasvilajien osalta? Millaisella menestyksellä? Mistä saitte kipinän siirtyä luonnomukaiseen viljelyyn? Kertokaa tarkemmin siirtymävaiheesta sekä noudattamistanne viljelymenetelmistä.

Kysymys 32.

Kertokaa nurmikasvien viljelystä. Mitä nurmikasveja olette viljellyt? Mistä alkaen? Kuinka suurella peltoalalla? Omaan käyttöön vai myytäväksi? Millaista lannoitusta käytätte nurmelle? Kuinka usein nurmet on lannoitettava? Mitä muutoksia nurmikasvien viljelyssä on tapahtunut?

Kysymys 33.

Viljelettekö tai oletteko viljellyt vihantarehukasveja? Mitä lajeja? Mistä alkaen? Kuinka suurella peltoalalla? Omaan käyttöön vai myyntiin?

Sivun alkuun