Etusivulle

KARJATALOUS

Kysymys 53.

Millaista karjaa (lypsy- ja lihakarjaa, sikoja, siipikarjaa, lampaita ym.) teillä on nykyisin? Kuinka paljon? Entä aloittaessanne tilanpidon? Jos olette luopunut karjasta, milloin se on tapahtunut? Mistä syystä?

Kysymys 54.

Kertokaa lypsykarjastanne. Mitä rotua se on? Milloin tilallanne on siirrytty nykyiseen rotuun?

Kysymys 55.

Muistatteko, miten AIV-rehun käyttööntulo vaikutti lehmien tuotokseen ja terveydentilaan? Mitä mieltä AIV-rehusta yleensä oltiin? Vastustettiinko sitä vai hyväksyttiinkö se helposti? Kertokaa tarkemmin.

Kysymys 56.

Miten lypsykarjan sisäruokinta tapahtuu nykyisin? Millaista rehua syötätte karjalle? Kuinka suuren osan rehusta viljelette itse ja kuinka paljon ostatte sitä? Miten siirrätte rehun varastosta navettaan? Miten annostelette sen lehmille? Mitä muutoksia ruokintamenetelmissä ja rehussa on tapahtunut aikaisempaan verrattuna? Mitä työvaiheita on automatisoitu tai koneellistettu? Milloin? Mistä syystä? Miten automatisointi on vaikuttanut työmäärään ja karja tuotokseen?

Kysymys 57.

Milloin laskette lehmät laitumelle vai pidättekö ne navetassa ympäri vuoden? Kuinka pitkä on lypsykarjan laidunkausi nykyisin? Onko siinä tapahtunut muutoksia edelliseen sukupolveen verrattuna? Mistä syystä? Kuinka kaukana laitumet sijaitsevat? Miten ne on aidattu? Onko teillä sähköpaimen? Mistä alkaen? Miten ruokitte ja juotatte laitumella olevan karjan? Lypsättekö lehmät laitumella vai tuodaanko ne navettaan lypsettäväksi?

Kysymys 58.

Kasvatatteko tai oletteko kasvattanut lihanautoja? Milloin? Mitä rotua? Kuinka paljon lihanautoja teillä on tai on ollut? Miten lihakarjan hoito ja ruokinta eroaa lypsykarjan hoidosta? Kertokaa lihanautojen sisä- ja ulkoruokinnasta tarkemmin. Mitä muutoksia siinä on tapahtunut? milloin? Mistä syystä?

Kysymys 59.

Oletteko harjoittanut sikojen kasvatusta? Milloin? Oletteko erikoistunut porsastuotantoon vai lihasikoihin? Millä perusteella olette valinnut erikoistumislinjan? Kertokaa sikojen kasvatuksesta ja ruokinnasta eri vaiheineen

Kysymys 60.

Kertokaa myös kananhoidosta. Kuinka suuri kanala teillä on? Oletteko erikoistunut munien vai broilereiden tuotantoon? Mistä alkaen? Kertokaa kanankasvatuksesta ja munien tuotannosta vaiheittain. Ovatko kasvatusmenetelmät ja ruokinta muuttuneet aikananne? Millä tavoin?

Kysymys 61.

Oletteko erikoistunut jonkun muun eläimen (muu siipikarja, lammas, vuohi, hevonen jne.) kasvatukseen? Mistä alkaen? Kertokaa tarkemmin siitä? Miten ruokinta on aikananne muuttunut? Entä laitumella pito?

Kysymys 62.

Lehmien keinosiemennys alkoi suomessa v.1947 ja sikojen 1960-luvulla. Milloin keinosiemennys aloitettiin teidän tilallanne? Mistä syystä? Mistä saitte tietoa asiasta? Onko paikkakunnallanne toiminut sonniyhdistys ennen keinosiemennyksen alkua? Kertokaa sen toiminnasta tarkemmin.

Kysymys 63.

Miten tuotantoeläinten vaivoja ja sairauksia hoidatte tai olette hoitanut itse? Millä tavoin? Millaisissa tapauksissa olette kutsunut eläinlääkärin paikalle? Kertokaa kokemuksianne paikkakuntanne eläinlääkäristä.

Sivun alkuun