Etusivulle

KARJASUOJAT JA MUUT TALOUSRAKENNUKSET

Kysymys 71.

Milloin nykyinen tai viimeksi käytössä ollut navettanne on rakennettu? Minkä tyyppinen se on? Tehkää pohjapiirros, jossa näkyvät myös sisätilat. Kuinka suurta karjaa varten se on rakennettu? Onko siinä tehty peruskorjaus tai pienempiä muutoksia? Milloin? Mistä syystä? Millainen ruokintapöytä ja juottolaitteet navetassanne on? Millainen oli edellinen navettanne?

Kysymys 72.

Mistä olette saanut nykyisen navettanne mallin tai piirustukset? Kuka sen on rakentanut? Kuvailkaa navettaa ulkoa päin. Mikä on sen rungon rakennusmateriaali? Entä perustukset? Millainen katto ja ikkunat navetassa on?

Kysymys 73.

Kuvailkaa myös navetan sisätiloja, esim. millainen lattiarakenne siinä on? Entä millaiset ovat parret ja karsinat? Miten navetan ilmanvaihto ja lämmitys on järjestetty? Onko navetassanne erikseen lypsy- ja oleskelutilat lehmille? Ovatko lehmät kytkettyinä vai irrallaan?

Kysymys 74.

Onko navetassa muuta kuin lehmikarjaa? Mitä? Millaiset tilat ovat vasikoille? Mihin osaan navettaa ne on sijoitettu? Entä sairaat ja poikivat lehmät?

Kysymys 75.

Kuvailkaa maidonkäsittelytiloja ja rehuvarastoa. Miten ne sijaitsevat karjalle tarkoitettuun tilaan nähden? Mitä muutoksia niissä on tapahtunut? milloin? Mistä syystä?

Kysymys 76.

Kuvailkaa vastaavasti myös muita karjasuojia (sikala, kanala, lampola, talli) niin ulkoa kuin sisältäkin ja tehkää niistä pohjapiirros.

Kysymys 77.

Miten lannanpoisto navetassanne ja muissa karjasuojissa on järjestetty? Onko teillä käytössä lietelantamenetelmä? Mistä alkaen? Millainen menetelmä oli käytössä aikaisemmin? Millaisena pidätte lietelantamenetelmää entiseen verrattuna työmäärään ja hygienian suhteen? Millaisia lietelannan levitystä koskevia määräyksiä paikkakunnallanne on?

Kysymys 78.

Kertokaa tilan muista ulko- ja talousrakennuksista (konehallit, varastotilat ym.). Missä ne sijaitsevat? Milloin ne on rakennettu? Mitä materiaalia on käytetty rakennusaineena?

Sivun alkuun