Etusivulle

JÄRJESTÖTOIMINTA

Kysymys 102.

Mihin maatalousalan yhdistyksiin ja järjestöihin (esim. tuottajayhdistys, pienviljelijäyhdistys, karjantarkkailuyhdistys, naisjärjestöt) kuulutte tai olette kuuluneet? Milloin? Oletteko osallistunut aktiivisesti niiden toimintaan paikallisella tai valtakunnallisella tasolla? Onko teillä ollut luottamustehtäviä niissä? Milloin? Luetelkaa luottamustehtävänne.

Kysymys 103.

Onko teillä kokemusta osuustoiminnasta? Miltä alalta? Kertokaa lähemmin. Keitä toiminnassa on ollut mukana? Onko teillä ollut osuustoimintaan liittyviä luottamustehtäviä? Milloin? Luetelkaa ne. Millaisia ovat kokemuksenne osuustoiminnasta?

Kysymys 104.

Oletteko osallistunut jonkin maatalouden etujärjestön toimintaan aktiivisesti? Milloin? Millä tavoin? Onko etujärjestöllä mielestänne ollut vaikutusta alan kehitykseen? Millainen vaikutus? Miltä mielestänne näyttää maatalouden tulevaisuus suomessa?

Sivun alkuun