Etusivulle

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Kysymys 79.

Kertokaa asumisesta tilallanne. Milloin nykyinen asuinrakennus on valmistunut? Kuinka suuri se on? Mistä rakennuksen malli tai piirustukset on saatu? Kuka sen on suunnitellut?

Kysymys 80.

Oletteko rakentanut uuden asuinrakennuksen? Milloin? Mistä syystä? Mistä saitte rakennuspiirustukset tai mallin? Mitä vanhalle rakennukselle on tehty? Onko se purettu vai edelleen pystyssä? Tyhjillään vai asumiskäytössä?

Kysymys 81.

Kuvailkaa rakennuksen ulkopuolta. Mikä on sen rungon rakennusmateriaali? Entä perustuksen? Onko rakennus vuorattu ja maalattu? Millä maalilla ja minkä väriseksi? Onko väri alkuperäinen? Millainen on rakennuksen kattomuoto? Millä kateaineella se on katettu? Millaiset ovat ikkunat (yksin-, kaksin, vai kolminkertaiset, ruutujako) ja ulko-ovet? Onko rakennuksessa kuisti? Millainen? Millaisia korjauksia ja muutoksia rakennuksessa on tehty? Onko siihen liitetty esim. ns. elintasosiipi? Milloin? Mistä syystä?

Kysymys 82.

Kuvailkaa samalla tavoin asuinrakennuksen sisätiloja. Montako huonetta rakennuksessa on? Onko huonejakoa muutettu? Milloin? Mistä syystä? Millainen on rakennuksen kiinteä sisustus (lattiat, seinät, katot, ovet, listat, uunit ym. kiinteät yksityiskohdat)? Mitä muutoksia em. Asioissa on tapahtunut aikananne? Milloin? Mistä syystä?

Kysymys 83.

Kertokaa asumisjärjestelyistä perheen kesken? Onko vanhemmilla ja lapsilla omat huoneet? Asutteko saman katon alla? Vanhemman/nuoremman sukupolven kanssa vai erikseen? Mistä syystä? Mitä muutoksia em. Asioissa on aikananne tapahtunut? milloin? Mistä syystä?

Kysymys 84.

Kuvailkaa huoneiden sisustusta. Millaisia huonekaluja eri huoneissa on tai on ollut? Millaisia muutoksia kalustuksessa on aikananne tapahtunut? piirtäkää rakennuksen pohjapiirros, merkitkää siihen huoneiden nimet ja sijoittakaa huonekalut paikoilleen.

Kysymys 85.

Millainen on asuinrakennuksenne varustetaso? Onko siinä vesijohto ja lämmin vesi, viemäri ja sisä-wc? Milloin ne on asennettu? Millaiset ovat pesytymistilat? Onko niitä muutettu teidän aikananne? Millä tavoin asuinrakennus lämmitetään? Miten se on muuttunut teidän aikananne? Milloin?

Kysymys 86.

Milloin em. mukavuudet alkoivat yleistyä naapuristossanne ja kylällänne? Millaisiin taloihin mukavuudet tulivat ensin? Kertokaa tarkemmin.

Kysymys 87.

Onko pihapiirissänne muita rakennuksia (esim. sauna, aittoja, kellari, käymälä jne.)? Kuvailkaaniitä lähemmin. Onko pihapiirissä sijaitsevien rakennusten paikkaa muutettu tai onko niitä purettu? Mitä rakennuksia? Milloin? Mistä syystä? Tehkää pihapiiristä piirros, johon merkitsette rakennusten sijainnin sekä kulkutilat ja polut.

Kysymys 88.

Kuvailkaa pihapiirinne kasvillisuutta. Mitä puita ja pensaita siinä kasvaa? Onko nurmikkoa? Kuinka paljon? Mitä koriste- ja hyötykasveja kasvatatte pihapiirissä?

Kysymys 89.

Minkä verran Teiltä on matkaa lähimpään naapuriin? Kuinka paljon olette kanssakäymisissä naapurienne kanssa? Pidättekö yhteyttä esim. puhelimitse? Mitä muutoksia naapurisuhteissa on aikananne tapahtunut? onko lähitaloja jäänyt maaltamuuton takia asumattomiksi? Milloin? Miten se on vaikuttanut kylänne elämään? Onko esim. koulu tai kauppa lopetettu? Milloin?

Kysymys 90.

Kuinka pitkä matka teillä on kirkonkylään tai muuhun lähimpään asiointikeskukseen? Kuinka usein käytte siellä asioilla? Millaiset kulkuyhteydet ovat? Miten ne ovat muuttuneet teidän aikananne?

Sivun alkuun