Etusivulle
Edellinen sivu

SIVUELINKEINOT

Kysymys 99.

Mitä sivu- tai liitännäiselinkeinoja (esim. metsätyöt, kalastus, turkistarhaus, puutarhatalous, konetyöt, maatilamatkailu jne.) harjoitatte tai olette harjoittanut? Milloin? Mistä syystä? Kausiluontoisesti vai ympärivuotisesti? Mitä muutoksia tai uudistuksia se on edellyttänyt tilallanne? Kuinka suuren osan sivutulot muodostavat tilanne kokonaistuotosta?

99. Varsinaisia sivuelinkeinoja ei ole. Silti aikaisemmin veljeni, ja kuluvana talvena poikani on ajanut muutamina päivinä polttopuuta erään tuttavatalon tarpeiksi. Ehkä sivuelinkeinona voi pitää puusepäntöitä muutamana talvena 1950- ja -60-luvulla. Veroavustukset 1970-luvulla saattaisivat sitä olla. Edellämainitun puutavara-ajon osuus voisi olla suuruusluokkaa 0,5 prosenttia tilan liikevaihdosta.