Etusivulle
Edellinen sivu

Kysymys 96.

Tilan työnjakoa on sivuttu jo muutamissa aikaisemmissa kysymyksissä joiltakin osin. Mitkä työt teidän tilallanne kuuluvat emännälle, mitkä isännälle? Mihin töihin lapset osallistuvat? Mitä muutoksia työnjaossa on teidän aikananne tapahtunut? milloin? Mistä syystä? Miten mahdollinen nuoremman polven muutto maalta on vaikuttanut tilanne töihin ja tuotantorakenteeseen?

96. Työnjakokysymyksiä olen käsitellyt useassakin kohden aikaisemmin. Karjanhoitotyöt ja kotitalous ovat emännän vastuualuetta, samoin puutarhan ja pihanhoito. Isännän vastuulla ovat pelto- ja metsätyöt, joskin kaikki perheenjäsesnet osallistuvat kaikkiin töihin tarpeen niin vaatiessa. Esim. päivittäiset karjanhoitotyöt on tehty pääosin yhdessä. Maaltamuuton seurauksista ei lähipiirissäni ole kokemuksia lukuunottamatta sitä, että jo lähemmäs neljäkymmentä vuotta olen vuokrannut ilman jatkajaa jääneen talon peltoja. Nuorempi veljenikin siirtyi virkaansa kaupunkiin oikeastaan säätykierron kautta.