Etusivulle
Edellinen sivu

Kysymys 77.

Miten lannanpoisto navetassanne ja muissa karjasuojissa on järjestetty? Onko teillä käytössä lietelantamenetelmä? Mistä alkaen? Millainen menetelmä oli käytössä aikaisemmin? Millaisena pidätte lietelantamenetelmää entiseen verrattuna työmäärään ja hygienian suhteen? Millaisia lietelannan levitystä koskevia määräyksiä paikkakunnallanne on?

77. Navetassamme on käytössä niinsanottu jatkuvavalutteinen lietelantamenetelmä. Siinä lietekuilu on jaettu vaakasuorassa tasossa oleviin, portaittain aleneviin pohjatasoihin joita erottaa parikymmentä senttiä korkea patokynnys, jonka taakse jää nestemäinen lanta kuivemman, kelluvan osan uidessa kynnyksien yli seuraavaan vaiheeseen. Ennen kaivoa on pystysuora pudotuskuilu ja hajulukko, jonka kautta liete purkautuu kaivoon.

Meillä ei ole lietekuiluja tuulettavaa ilmastointia, mutta silti hajuhaittoja ilmenee vain silloin kun esimerkiksi navetan pesun yhteydessä liete liikkuu tavanomaista enemmän.

Vanhan navetan talikkokäyttöiseen kuivalantamenetelmään verrattuna työn säästö on moninkertainen joka vaiheessa aina pellolle asti. Kun hajuhaittoja ei käytännössä ole, en usko hygieniatasonkaan kärsineen entiseen verrattuna.

Lietteen talvilevityskielto on voimassa, ja joku päivä sitten (nyt on 8.2.-93) pari naapuria sai huomautuksen levittämisestä kylläkin varsin näkyvälle ja nokkaan osuvalle paikalle.