Etusivulle
Edellinen sivu

Kysymys 73.

Kuvailkaa myös navetan sisätiloja, esim. millainen lattiarakenne siinä on? Entä millaiset ovat parret ja karsinat? Miten navetan ilmanvaihto ja lämmitys on järjestetty? Onko navetassanne erikseen lypsy- ja oleskelutilat lehmille? Ovatko lehmät kytkettyinä vai irrallaan?

73. Navetan runkoleveyttä lisättiin piirustusten mukaisesta 1,3 metriä ja lisäys käytettiin ruokintapöydän leventämiseen. Jo aikaisemmin olimme vaatineet sivukäytävien leventämistä 0,25 metrillä, mikä sisältyy oheisiin piirustuksiin. Lattia on kauttaaltaan puuhierrettyä betonia. Parsien kohdalla on betonipinnan alla styroksieristys. Lehmät on kytketty keskitetysti hoidettavilla Alfa-Laval'in länkikytkimillä. Varsinaisia karsinoita, kettoja, ei ole. Pikkuvasikat on sijoitettu poikkikäytävien vieressä oleviin kuuteen puurakenteiseen pilttuuseen, kooltaan 1,13 x 0,75 metriä. Niistä kaksi on kaksoispilttuita, joita erottaa irroitettava väliseinä, joka otetaan tarvittaessa pois liikkumatilan lisäämiseksi. Piltuut ovat parikymmentä senttiä irti lattiasta ja niiden pohjat tukevista rimoista, joiden välissä rako. Seininä muottivaneri ja avattavassa etuseinässä pään mentävä aukko ulkopuolella olevaan ruokintalaatikkoon.

Poistoilmaa varten yksi kierrosnopeudeltaan itsesäätäytyvä puhallin keskellä navettaa ja sivukäytävien kohdalla piirustuksesta poiketen kuusi käsin säädettävää tuloilma-aukkoa kummallakin puolella. Lämmityslaitetta ei navettahallissa ole. Sitä varten varasimme sähkökäyttöisen lämmityspuhaltimen, mutta muutamaa kokeilua lukuunottamatta sitä ei ole tarvittu. Aputiloissa on sähkölämmitys. Lypsy tapahtuu parsissa, joissa lehmät ovat kytkettyinä.