Etusivulle
Edellinen sivu

KARJASUOJAT JA MUUT TALOUSRAKENNUKSET

Kysymys 71.

Milloin nykyinen tai viimeksi käytössä ollut navettanne on rakennettu? Minkä tyyppinen se on? Tehkää pohjapiirros, jossa näkyvät myös sisätilat. Kuinka suurta karjaa varten se on rakennettu? Onko siinä tehty peruskorjaus tai pienempiä muutoksia? Milloin? Mistä syystä? Millainen ruokintapöytä ja juottolaitteet navetassanne on? Millainen oli edellinen navettanne?

71. Käytössä oleva navettamme on valmistunut siten, että lämmin osa otettiin käyttöön 30.1.1981 ja karjalato saman vuoden lopulla. Se on kaksirivinen parsinavetta, jossa keskellä ruokintapöytä. Eläinpaikkoja on lehmille 16, hiehoille 8, niitä nuoremmille mullikoille 14 ja pikkuvasikoille 6 karsinaa, eli yhteensä 44 paikkaa. Peruskorjauksia ei ole tehty. (Oheistan navetan piirustukset)

Varsinainen ruokintakouru on noin viisi senttiä parren pohjaa korkeammalla ja se on koottu poltetusta ja lasitetusta savesta tehdyistä elementeistä. Muu osa ruokintapöytää on valettu puuhierretystä betonista hiukan kuperaksi ja käsitelty betonilakalla puhdistamisen helpottamiseksi. Se on myös raudoitettu vahvasti traktorilla ajoa kestäväksi. Juottolaitteena on vesijohtoon kytketty, sulkuventtiilillä toimiva juottokuppijärjestelmä.

Edellinen navetta oli hirsirakenteinen ja siihen sopi 9 lypsylehmää, neljä mullia ja neljä pikkuvasikkaa. Lisäksi käytössä oli vuokratilan navetta, jossa 5 lehmän, hiehon, tai sonnin paikkaa ja 6 mullikan paikkaa.

33. 54. ja 71. Irja-emäntä solutestiä tekemässä "plättypannu"-kokeella kesällä 1983. Sillä kertaa Kaura sai puhtaat paperit.

42. 71. Uusi navetta pian valmistumisensa jälkeen. Karjaladon päädystä löytyi viimein paikka sukutilaviirille, joka oli odotellut sopivaa paikkaa vuoden 1972 maatalousnäyttelystä asti. Oikealla ikkunarivin alla näkyvä ladon ovi poistettiin myöhemmin tarpeettomana ja seinä laudoitettiin umpeen.

43. 17. 71. 88. Näkymä Kedonkankaalle syksyllä 1982. Vasemmalla vanha tupa ja vanha navetta, sitten uusi tupa ja uusi navetta. Kuvattu uuden tuvan värisuunnittelua varten. Kuvassa tupa vielä Pinotex lahonsuojan väreissä. M.T. levittää juolaantuhoa juurikasmaalle. Navetan oikean päädyn kohdalla häämöittää avonaisen lietekaivon kova-alumiininen panssariverkkoaita. - Taustalla joen takana Kaustisen Järvelän "pelimannikylä", josta isoisäni äiti Liisa Kreetta - samoin kun Kreeta Haapasalo, Kantele-Kreeta - oli syntyisin. Myöhemmin Liisa Kreetan kaksi sisartakin naitiin Tunkkarin sukuun.

Sivun alkuun