Etusivulle
Edellinen sivu

Kysymys 70.

Oletteko ollut mukana maidontuottajien yhteisessä tuotantorenkaassa? Milloin? Mihin tuotannon alaan (lypsylehmät, nuorkarja, rehuntuotanto) olette itse erikoistunut renkaassa? Millaisia kokemuksenne asiasta ovat?

70. Tuotantorenkaita ei ole kokemuspiirissäni.