Etusivulle
Edellinen sivu

Kysymys 54.

Kertokaa lypsykarjastanne. Mitä rotua se on? Milloin tilallanne on siirrytty nykyiseen rotuun?

54. Lypsykarja on pääasiassa Ayrshire-rotua jo sotienjälkeisestä ajasta lähtien. Viimeinen Suomenkarjaan, länsisuomalaiseen rotuun kuulunut lehmä on lähtenyt navetastamme 1970-luvun alussa. Yksi friisiläiskokeilu tehtiin vuosina 1976 - 1979, mutta poikimisvaikeuksien takia se jäi yhteen yksilöön.

Terveyden tarkkailussa tietysti oma seuranta on avainasemassa, mutta sitä on seurattu myös karjantarkkailun tuottaman tiedon avulla ja varsinkin viime aikoina yhä lisääntyneiden, meijerin laboratoriosta peräisin olevien solu- ja bakteerianalyysien avulla.

Tuotostiedoissa karjantarkkailutiedot ovat omien havaintojen täydentäjinä avainasemassa.

Sekä karjan terveyttä että tuotosta koskevat tiedot ovat täsmentyneet ja terävöityneet sekä meijerin, että karjantarkkailun antamassa informaatiossa.

Meijeri tuottaa tietoja rasva- ja valkuaisprosentista kaksi, kolme kertaa kuukaudessa ja lähettää tiedot kaksi kertaa kuukaudessa maidon solu- ja bakteeripitoisuuksista. Tiedot tulevat lisäksi kerran kuukaudessa maitotiliraportissa, mutta hälyttävissä tapauksissa välittömästi puhelimella heti poikkeavan tuloksen selvittyä. Meijeri tekee myös monentasoisia rehuanalyysejä säilörehusta ja muista tilalla tuotetuista rehuista.

Maaseutukeskukseen sulautunut karjantarkkailu tekee puolestaan perusruokintasuunnitelman kotoisten rehujen rehuanalyysien pohjalta. Tämän perussuunnitelman mukaan rehu annostellaan kullekin eläimelle tuotoksen perusteella, jota varten kunkin lypsyssä olevan maito punnitaan kuukausittain ja rehun tarve tarkistetaan tuotosta vastaavaksi. Kantaville, ummessa oleville lasketun poikimisajankohdan mukaan.

Karjanjalostusosuuskunnan jalostussuunnitelmissa otetaan huomioon tilan karja-aines, pisteytetään se, ja atk:ta hyväksikäyttäen valitaan sopivat sonnit kullekin yksilölle. Jalostussuunnitelman voisi tehdä itsekin kotimikrolla ostamalla käyttöaikaa ja lunastamalla liittymisohjelman Maatalouden Laskentakeskus Oy:ltä. Meidän tilallemme jalostussuunnitelman tekee ainakin toistaiseksi Karjanjalostusosuuskunnan konsulentti.

Jalostuksessa on tapahtunut sitten sonniosuuskuntien valtava muutos. Keinosiemennyksen ansiosta on mahdollista valita sonni jopa koko maan valikoimasta, ja erityistapauksissa ulkomailtakin. Se on tiennyt tuotostason yleistä nousua jopa sellaisenkin viljelijän karjassa, joka ei koskaan ole pitänyt päässään sonniluetteloita eikä edes oman karjansa polveutumisketjuja.

33. 54. ja 71. Irja-emäntä solutestiä tekemässä "plättypannu"-kokeella kesällä 1983. Sillä kertaa Kaura sai puhtaat paperit.

Sivun alkuun