Etusivulle
Edellinen sivu

Kysymys 45.

Kuinka usein olette uusinut tilan konekantaa? Kuka tilallanne päättää koneiden hankinnasta? Millainen vaikutus sopimustuotannolla on ollut tilanne koneistukseen? Kertokaa tarkemmin.

45. Edelläolevasta ilmenee, että koneita on pyritty käyttämään niin pitkään kun se kohtuullisilla korjauskustannuksilla on ollut mahdollista, eli osa käytännössä romutuskuntoon. Hankinnoista on poikkeuksetta neuvoteltu perheen keskuudessa melko pitkäänkin, mutta lopullinen päätös on ollut minun.

Ehkä poikkeuksena viimeinen traktorihankinta, jota en aivan vielä olisi ollut valmis tekemään. Maatalousoppilaitoksessa silloin opikelemassa ollut poika oli kuitenkin sitä mieltä, että ykköstraktoriksi on aika saada kotimainen ja nelivetotraktori. Kysymyksessä oli kuitenkin hankintahinnaltaan aivan toista luokkaa oleva kone kuin aikaisemmat ja epäilin, että melko lähellä menneisyydessä oleva navetan rakentaminen lainoineen ei anna tilaa lisälainanotolle tilan taloudessa. Poikapa pyysi tiedot tilaa rasittavista lainoista ja toisaalta tulotasosta. Tuli seuraavan viikonvaihteen aikana kotiin mukanaan investointilaskelma, joka osoitti, että hankinta on mahdollinen vaarantamatta maksuvalmiutta kohtuuttomasti. Kun myyjäliike tuli vastaan kohtuukorkoisella ja - maksuehtoisella sadantuhannenmarkan koneluotolla, taivuin pojan toivomukseen. Laskelma näyttää kun näyttääkin pitävän kutinsa. - Eipä tainnut pojan koulunkäynti hukkaan mennä!

Sokerijuurikkaan viljely aiheutti aikoinaan ensin nostokoneen ja myöhemmin kylvö-harakoneen hankinnan siten kuin edellä olen kertonut.