Etusivulle
Edellinen sivu

KASVINVILJELY

Kysymys 26.

Mitä viljalajeja (ruis, vehnä, ohra, kaura) olette viljellyt tai viljelette edelleen? Kertokaa tarkemmin kustakin lajista, kuinka suurella peltoalalla sitä viljelette. Mistä hankitte kylvösiemenen? Mitä muutoksia viljalajeissa ja niiden viljelyssä on aikananne tapahtunut verrattuna edelliseen ja seuraavaan sukupolveen?

26. Viljoista ohra ja kaura ovat viljelyssä. Viimeisestä rukiinkylvöstä on niin kauan, että en edes osaa sijoittaa sitä muistini aikajanalle. Ainakin 1960-luvun alkuun on mentävä. Sodan ennen, lämpiminä kesinä, viljeltiin kevätvehnääkin aika hyvälläkin menestyksellä ja täällä toimi vehnämyllykin. Aivan viime vuosina on naapurin nuori isäntä viljellyt vehnää omiksi tarpeiksi ja myös onnistunut.

Laajimmillaan vilja-ala on lähennellyt kahtakymmentä hehtaaria. Viime kesänä ohraa viljeltiin 3,45 hehtaarilla ja kauraa 2,12 hehtaarilla. Siemenen hankin ostamalla Hankkija-Maatalous Oy:ltä. Jalostus on lisännyt viljojen satoisuuksia ja täällä menestyvät varsin satoisat lajikkeet. Viljelytapojen muutoksista olen kertonut edellä.