Etusivulle
Edellinen sivu

Kysymys 17.

Kuinka suuri osa pelloistanne on viljelyssä ja kuinka suuri osa kesantona? Mitä muutoksia viljelyalan ja kesannon suhteen on aikananne tapahtunut? Milloin? Mistä syystä? Panitteko peltojanne pakettiin v. 1969 säädetyn pellonvarauslain nojalla? Kuinka paljon?

17. Pellot ovat kaikki viljejyssä. Varsinaista viljelyyn liittyvää kesannointia eivä keveät maat mielestäni tarvitse. Vuoden 1991 pakkokesannointi teki poikkeuksen. Paketointisopimuksia ei tilalla ole tehty.

57. 1. ja 17. Kevät ei ole pelkkää kylvöjen tekoa. Kuvassa kevään ensimmäiset pajupillit työn alla 1970-luvun lopulla. Vasemmalla nuorempi poikamme Perttu Aleksi, polvillaan Jussi Mattias, M.T., veljeni Erkin tyttäret Tiina ja Titta, joka kokeilee tuliko pillistä soimari. Tytöt olivat aloittamassa kevääseen kuulunutta mummulan kautta, jonka aikana serkuksilta ei puuhaa puuttunut.