Etusivulle
Edellinen sivu

JÄRJESTÖTOIMINTA

Kysymys 102.

Mihin maatalousalan yhdistyksiin ja järjestöihin (esim. tuottajayhdistys, pienviljelijäyhdistys, karjantarkkailuyhdistys, naisjärjestöt) kuulutte tai olette kuuluneet? Milloin? Oletteko osallistunut aktiivisesti niiden toimintaan paikallisella tai valtakunnallisella tasolla? Onko teillä ollut luottamustehtäviä niissä? Milloin? Luetelkaa luottamustehtävänne.

102. Mukana olen seuraavissa maataloudellisissa yhdistyksissä: Vetelin Maataloustuottajain Yhdistys, eli nykyisin MTK-Veteli, Vetelin maamiesseura, Vetelin-Halsuan Metsänhoitoyhdistys, Keski-Pohjanmaan karjantarkkailuyhdistys, joka tosin nykyisin on osa Keski-Pohjanmaan Maaseutukeskuksen toimintaa. Näihin voitanee lukea Keski-Pohjanmaan Emäntäkoulun Kannatusyhdistys, vaikka sen ylläpitämässä Vetelin kotitalousoppilaitoksessa maatilan emäntien koulutus onkin vain yksi linja.

Kun tilasta on kysymys, lienee paikallaan mainita emännän jäsenyys Vetelin kirkonkylän Maa- ja Kotitalousnaisten yhdistyksessä, johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana, sekä toiminta 4H-yhdistyksen johtokunnassa. Myös Keski-Pohjanmaan Kotiteollisuusyhdistyksen johtokunta oli hänen työkenttänään 1980-luvun ajan. - Ehkä vaimoni aktiiviuteen maatalousjärjestöissä voidaan lukea pakinapalstan viljely Keskipohjanmaalehdessä 1980-luvulla sekä avustukset Maa- ja Kotitalousnaisten järjestölehteen ja Normilk Oy:n tuottajalehteen.

Maataloustuottajatoiminnassa olen paikallisen yhdistyksen tilintarkastaja, MTK-Keskipohjanmaassa olen ollut verovaliokunnan jäsenenä ja sokerijuurikkaanviljelijöiden yhdyshenkilönä ja Maataloustuottajain Keskusliitossa MTK:ssa sokerijuurikasvaliokunnan jäsenenä.

Neuvontajärjestössä olen toiminut Vetelin Maatalousseuran puheenjohtajana pari ensimmäistä kautta sen jälkeen kun uusimuotoisessa organisaatiossa pitäjän maamiesseurat ja naisosastot liitettiin jäseniksi pitäjäkohtaiseen Maatalousseuraan. Piirijärjestössä Keski-Pohjanmaan maaseutunäyttelyn yhden toimikunnan vetäjänä vuonna 1991, ja joissakin piirikokouksissa puheenjohtajana.

Metsänhoitoyhdistyksessä olen toiminut tilintarkastajana ja silloin tällöin sääntömääräisten kokousten puheenjohtajana. Ehkä aktiiviseen toimintaan voidaan lukea yhdistyksen 50-vuotishistoriikin kirjoittaminen, johon suostuin alun perin ajatellun kieltäytyessä. "Tuolla Matilla on nyt hyvin aikaa ko se toipuu leikkauksista", oli naapurin perustelu. Tuosta 54-sivuisesta kirjasesta otettiin tuhannen kappaleen painos jaettavaksi yhdistyksen jäsenille ja lahjana vierailijoille.

Keski-Pohjanmaan Emäntäkoulun kannatusyhdistyksen johtokunnassa, sen kirjurina, kuten vanhassa asussa säilytetty sihteerin nimitys kuuluu, olen toiminut vuodesta 1969 lähtien. Myös Emäntäkoulu pyysi minua 50-vuotisjuhlakirjan kirjoittajaksi. Senkin tekijäksi oli pyydetty opiskelijaa, joka kuitenkin kieltäytyi, koska "ei ole vuosikertomuksia." Sanoin suostuvani, koska olen ollut laiska kirjuri, joka on jättänyt pöytäkirjojen teon kulloisenkin koulun johtajan tehtäväksi. Sukelsin vuoden ajaksi koulun arkistoon ja maakuntalehtien mikrofilmien sekä Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseuran arkistoon. Se oli toiminut perustajayhteisönä. Samalla kirjasin Vetelissä 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä toimineen emäntäkoulun vaiheet kirjan aluksi. Lopulta 130 sivua käsittävästä kirjasta otettiin 600 kappaleen painos, josta 100 koviin kansiin sidottua, lahjaksi tarkoitettua kappaletta. - Kiinnostustani lisäsi, että koulun perustaja oli ollut edellä usein mainitsemani kunnallisneuvos Heikki Tunkkari, joka oli myös tehtävästä kieltäytyneen opiskelijan isoisä.

Olin myös jonkin aikaa Asutus- ja Maatilatalousliiton jäsen. Koin kuitenkin järjestön itselleni vieraaksi ja liityinkin siihen vain solidaarisuuttani naapuriani, isonserkkuni miestä kohtaan, joka toimi Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajana.

7. 9. ja 102. Maataloustuottajain Keskusliiton sokerijuurikasvaliokunnan kesäretki ja -kokous 1984. Paitsi juurikasviljelyksiin ja koekenttiin, tutustuttiin yleisiin nähtävyyksiin. Valiokunta Askaisten Louhisaaressa. Vasemmalla vaimoni Irja, toinen vasemmalta valiokunnan puheenjohtaja Heikki Hovi. Neljäs oikealta vastaaja M.T.

63. 102. Maa- ja Kotitalousnaisten valtakunnallinen kesäjuhla kesällä 1984 naapurikunnassa Kaustisella. Tilamme ja sen uudehko navetta olivat eräs retkikohde. Laskimme, että kesäisen viikonlopun aikana Kedonkankaalla vieraili lähes tuhat naista kymmenissä retkikunnissa. Kuvassa autojono Kedonkangasta sivuavalla vanhalla valtatiellä.

64. 102. "Anopin ja miniän asumisen optimietäisyys on juuri takana oleva", muistaa Irja-emäntä kertoneensa Maa- ja Kotitalousnaisten valtakunnallisen kesäkokouksen retkikunnalle heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena 1984. Kuvassa Irja järjestön harmaan sinervässä puolihaalariasussa. Takana Kedonkankaan vanhempi ja uudempi talo. Irjasta vasemmalle vaalea- asuinen Asko Klemola, senkertaisen seurueen opas, ja naapurinpoika Petri T., M.T.:n "kovaäänisadjutantti."

65. 102. Maa- ja Kotitalousnaisia jalkautuneena retkitilalle kesällä 1984. Retkiopas, veljeni Erkki Tunkkari ja hänen nuorimmaisensa Titta, uupumaton tilaesitteen jakaja. Poikamme toivottivat vieraat tervetulleiksi sitä mukaa kun nämä astuivat autosta alas, Titta jakoi esitteet ja me otimme tulijat hoteisiimme, välillä useammankin autollisen kerralla. Esitteet loppuivat kesken ja sunnuntaiaamuna oli otettava toinen viidensadan kappaleen "painos" monisteita. Kuljetimme vieraat ensin uuden navetan läpi ja sitten vanhan navetan sokkeloissa, joissa vain harva isännän lisäksi mahtui suorana kävelemään.

66. 102. Keski-Pohjanmaan Maa- ja Kotitalousnaisten virkistyspäivät marraskuussa 1990 Vetelin vapaa-aikakeskuksessa. Organisoijat, johtava kotitalouskonsulentti Eija Putula ja emäntä Irja Tunkkari viime hetken neuvonpidossa.

67. 102. Sokerijuurikasvaliokunnan aikuisia tuttavuuksia verestetään. Uolevi Viljanen Salosta vaimoineen Kedonkankaalla kesällä 1992. Tuottajaliiton juhlakirja tutustumisen kohteena. Keskellä vanhat konkarit vaimot kehyksinään.

Sivun alkuun