Kotiseutuaiheinen kirjallisuusluettelo aihepiireittäin
Koonneet Juha Saari ja Mikko Tunkkari

Maakunnalliset ja alueelliset historiat ja tutkielmat:

Kokkolan pitäjän yläosan historia. Pentti Virrankoski. Kokkola 1961.
Perhonjokilaakson historia. Heikki Junnila. Kokkola 1987. ISBN 951-99857-0-0.
Keskipohjalaisia elämänkertoja. Keskipohjanmaa säätiö, Kokkola 1995. ISBN 951-97331-0-8
Pohjanlahden ja Suomenselän kansaa. Pentti Virrankoski, Keskipohjanmaa säätiö, KP-Paino 1997.
ISBN 951-97331-1-1-6.
Yleiskatsaus Keskipohjanmaan vanhimpaan asutukseen. O.W Kankaanranta.Kokkola 1928.
Keski-Pohjanmaata sanoin ja kuvin. Keski-Pohjanmaan kirjapaino 1947.
Keski-Pohjanmaa sarja IV. Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto r.y. KP:n Kirjapaino Oy 1973.
Maakuntaa rakentamassa. 100-vuotta keskipohjalaista nuorisoseuratyötä. Viljo S. Määttälä.
KP-paino 1997, ISBN 952-90-9291-1.
Keskipohjamaa, maidon maakunta. Antti Hietalahti. KP:n kirjapaino 1983. ISBN 951-99438-70.
Maakunnan liikkeestä alueosuuskaupaksi. KPO 1906-1996. Viljo S. Määttälä KP-paino 1996.
ISBN 952-90-7852-8
Keski-Pohjanmaa, kotimaakuntani. Anna-Maija Kujala, 1986
Talonpoikien aarteita 1700-1800. Raul Pohjonen. KP-paino 1997 ISBN-952-90-9040-4
Pohjanmaan talonpoikaismaalarit 1750-1900. Raul Pohjonen. KP:n Kirjapaino1993.
Kotiseutumme Perhonjokilaakso. OY Botnia-Foto, Oy Arkmedia Ab, Vaasa 1997 ISBN 952-5176-03-7
Perhonjokilaakso poliiitisena alueena. Mauri Aho - Matti P Tunkkari, Tampereen Yliopiston yhteiskunnallisen opetusjaoston tutkielma 1981.
Lotta-Svärd-yhdistyksen Keskipohjanmaan piiri vuosina 1921-1944. Kaisa Tunkkari, pro gradu
Jyväskylän Yliopiston historiallinen laitos 1968

Pitäjähistoriat

Ylivetelin kappelin historia. O.W.Kankaanranta. Kokkolan Kirjapaino 1909
Vanhaa Veteliä. Toimittanut Pentti Virrankoski. Kyrönmaa IX, Vaasan Kirjapaino 1955
Kaarlelan pitäjän historia I. Lounaisrannikko Oy 1969.
Kaarlelan pitäjän historia II. Ekenäs Tryckeri Ab 1980.
Kokkolan kaupungin historia I ja II. Vaasa Oy 1984.
Kokkolan kaupungin historia III. WSOY Porvoo 1970.
Viulujen ja naularistien Kaustinen. Jyväskylä 1995. Esko Toivonen. ISBN 952-90-6709-7
Tokko Perhoa tunnet? Toim. Outi Leväniemi, Perhon Kotiseutuyhdistyksen lukemisto I, EKE-Tuote
ISBN 952-9884-36-2.

Seurojen ja yhdistysten historiikit

Vetelin nuorisoseuran esihistoriaa ja vaiheita kolmenvuosikymmenen varrelta. Heikki Tunkkari. Kokkola 1928
Kipinä. Kaustisen nuorisoseuran historia 1895-1995, 1995, ISBN 952-90-6956-1
Urheileva Halsua. Halsuan Toivon 75-vuotishistoria. KP:n Kirjapaino Oy,
Kertomus Vetelin Kotiseutuyhdistyksen toiminnasta 1912-36. Heikki Tunkkari. KP:n Kirjapaino Oy 1937.
Maakuntaa rakentamassa. 100 vuotta Keskipohjalaista nuorisoseuratyötä. Viljo S Määttälä 1997.
Vetelin Ns:n 60-vuotistaipaleelta. Artikkelisarja Keskipohjanmaassa 6.-8.11.1957, Matti Tunkkari.

Osuustoiminta, yhteisöt ja yritykset

Meijeriliikkeen historiaa Vetelissä. Heikki Tunkkari. Kokkola 1924.
Puutteesta toimeentuloon. Matti Tunkkari. Kokkola 1992. ISBN 951-96416-0-2.
Vanhainkoti Markkula 50 vuotta. Matti Tunkkari EKE-tuote 1993 ISBN 952-90-4343-D
Möttösen osuuskassasta Perhon osuuspankiksi. 80 vuotta perholaista osuustoimintaa, Kalevi Paavilainen, 1986, ISBN 951-99761-3-2.
Kyllolis pimiää jos ei ois sähkyä. Vetelin sähkölaitoksen historiikki. Tunkkari Matti, EKE-tuote1998.
ISBN 952-90-9780-8
Meijeritoimintaa Halsualla. Kokkola.
Veteliläisen meijeritoiminnan ja Vetelin osuusmeijerin 70-vuotishistoriikki. Matti P. Tunkkari.
Keskipohjamaan kirjapaino 1985.
Keskipohjalaista yrittäjyyttä. Toivo Sandkvist, KP-paino 1989. ISBN 952-90-1310-8
Metsän hyväksi. Vetelin-Halsuan Metsänhoitoyhdistys 1936-1986, Matti Tunkkari. Antti Välikangas Ky 1986
Juustomaito. Keskipohjanmaan Juustokunta 1965-1998, Matti Tunkkari. Antti Välikangas Ky 1999.
ISBN 952-91-1213-0

Seurakuntien ja uskonnollisten liikkeiden historiikit

Vetelin seurakunnan 300-vuotistaipaleelta 1639-1939. Kokkola 1939
Vetelin seurakunta 1639-1989. KP:n Kirjapaino 1989. ISBN 952-90089-9-6
Ylivetelin kappelin historia. O.W Kankaanranta.Kokkola 1909.
Halsuan seurakunta vuodesta 1826. Halsuan seurakunta. KP:n Kirjapaino 1987.
Erämaa ja alttari. Perhon seurakunta 1879-1979, Esa Tuomaala, 1980, ISBN 951- 99262-2-4.
Vielä kuoltuaankin he puhuvat. Perhonjokilaakson evankelisten maallikkojen muistolle, Lauri Virkkala, Kaustinen 1994, ISBN 952-9884-00-1
Keskipohjalaista kirkkohistoriaa. Himanka Mikko 1993 Kokkolan rovastikunnan maallikkokoulun julkaisu n:o 2.
Antti Välikangas Ky Kokkola. ISBN 951-96523-10
Kirkko keskellä ihmisen toivoa ja kamppailua, Viljami Kalliokosken kansankirkollinen kutsumus. Toim Jouko Heikkinen, KP-Paino 1987. ISBN 951-99820-6-X.
Saarnaaja Kalle Luoma 1869 - 1932. Marjatta Pulkkinen. 1999.
Avoin lähde. Kaustisen seurakunta, Kaustisen työkeskus. Lauri Virkkala 1990.
Lesti- ja Perhonjokilaakson kirkot, Viestimix, Raahen Kirjatyö 1996. ISBN 951-97128-3-6.
Lakeuden kirkot. Kuvateos, Benjam Pöntinen, Kirjapaja Oy ja tekijät, Gummerus. ISBN 951-625-440-3.
Kuorikosket, puukirkkojen mestarit. Känsälä, Lukkarinen, Träskelin. Kansamusiikki-instituutti KP-Paino 1998. ISBN 951-97331-2-4.
Perhon itsenäisen seurakunnan vaiheet 1879. Esa Tuomaala 1980


Nuottikirjoja

Keskipohjalaisten laulukirja. Eino Tulikari - Eero Pollari -Eino Isohanni, Keskipohjanmaan Kirjapaino 1952.
Jos sä kulta meille tulet. Kokoelma piirileikkilauluja Vetelistä, Juha Saari. Eke-tuote 1992.
Laulethan ja soitethan. Vetelin musiikinystävät.

Kyläkirjat

Vanhaa Räyrinkiä. Alajärvi 1994. Räyrinki-seura ry. ISBN 952-90-6085-8.
Puhu Pulukkinen. Marjatta Pulkkinen 1995. ISBN 952-90-6674-0
Pulkkisen perinnekirja. Österbottningen 1996. Toivo Björkbacka. ISBN 952-90-8089-1

Sukukirjat

Hellevin viisi veljestä. Kaustinen 1996. Esko Pulkkinen, Marjatta Pulkkinen, Kari Palosaari. ISBN 952-90-7673-8.
Horsma-Jussin sukua. Olavi Horsma-aho EKE-tuote 1994. ISBN 952-9884-02-8
Porasen sukukirja. Porasen sukuseura, 1995, ISBN 952-90-6699-6.
Joonas Joonaanpoika Hässjebackan (e. Tunkkari ) jälkeläiset. Helena Alaspää 1991
Kotoisin Luomalta. Kertomus Matti Mikonpoika Tunkkarista ja hänen jälkeläisistään. Marjatta Pulkkinen 1990.
Tunkkari -suvun historia 1500-luvulta 1800-luvun lopulle. Heikki Tunkkari.
Fiijan ja Mikon kranssi. Mikko Mikonpoika Tunkkarin jälkeläiset, Mikko Tunkkari 1992.
Suomelan talo 1547-1997. Toimittanut Johannes Pollarikoski, Repro-Koski 1997. ISBN 952-90-8849-3
Wirkkala/Virkkala sukua. Vilkko Virkkala 1996.
Tilus (ent. Virkkala) suku Himangalla. Mikko Tunkkari 1994.

Koululaitoksen historiikkejä

Keski-Pohjanmaan emäntäkoulu 1937-1987. Matti Tunkkari, KP-paino1987. ISBN 95199879-0-8
Perhon koululaitoksen historia 1891-1991. Pertti Laitinen, Pasi Penttilä,1991, ISBN 952-90-3202-1.
Vetelin koululaitos 1880-1980. Julkunen-Lampi-Salonen, Vaasa Oy 1980. ISBN 951-99264-6-1.
Halsuan koululaitoksen historia 1880-1980. Antti Hietalahti Kokkola 1980. ISBN 951-99281-9-7
Kaustisen koululaitoksen historia 1884-1984. Risto Känsälä, Vaasa 1984. ISBN 951-99540-5-8.
Kansakoulun kotiseutulukemisto. E.Isohanni, K A Ruokonen, A Salmela, K Vilkuna, M Ylitalo. 1951.
Emäntäkoulun soppahistoriikki. Toim Eveliina Tyynelä, Lestijokilaakson Kirjapaino 1997. ISBN 952-90-9072-2
Köyhäjoen kansakoulu ja ala-aste 100 vuotta. Veli-Matti Jämsä, EKE-Tuote 1996. ISBN 952-90-8046-8.

Kulttuuri ja perinne

Kasso isse, Murresanastoa kolmesta pitäjästä. Toim. Erkki Tunkkari Gummerus Oy 2000
Isien työ. Vilkuna-Mäkinen. Otava. Keuruu 1988 (10. painos) ISBN 951-1-02499-X
Katsaus musiikkitoimintaan Vetelissä 1883-1953. Irene Lähdevirta.Vetelin musiikinystävät r.y. Kokkola 1953.
Laulun ja soiton taika. Irene Lähdevirta, Matti Tunkkari. Vetelin Musiikinystävät r.y EKE-Tuote 1997.
ISBN 952-90-7810-2
Kaustisen koriaa kieltä. Arvid Virkkalan murrekirja, toimittanut Lea Laitinen. Vaasa Oy:n kirjapaino. ISBN 951-00432-9-3.
Sivukamaritupa. Risto Känsälä. Eripainos, Sananjalka 26. 1984.
Nukerinkurekoppa. Perhonjokilaakson sukututkimusyhdistys ry. ISBN 51-96349-0-8.
Toppaa hopero. Veteliläisiä kaskuja ja sananparsia. KP:n Kirjapaino Oy 1983.
Älä lorise. Taito Saaren kaskuja. Juha ja Ilkka Saari. EKE-Tuote 1996 ISBN 952-90-8043-3
Ei millään pahalla. Taito Saaren kaskuja. KP:n Kirjapaino 1991.
Leenan Läiskä. Kokkola 1985.
Se on taas Leenaa. Kokkola 1991. ISBN 951-96340-1-0.
Halsualainen ruokaperinne. Tuija Biskopp Kaustinen 1996.
Nukeri. Esko Toivonen
Kaustislaisia perinneruokia. Puumalan ala-aste.
Jupet. Simo Westerholm, Kaustinen 1985, ISBN 951-95411-6-0. Kokkola 1992
Ihminen ja ikoni. Kreeta Haapasalo. Keskipohjanmaan Maakuntaliitto r.y.
Fransut eli frannsit. Bertta Aspfors Kokkola 1992 ISBN 952-9505-07-8.
Wiljami Niittykoski, säveliään suurempi. Maritta Hämäläinen, 1996, ISBN 951-618-174-0.
Kaustinen soi. Jorma Komulainen, Maarit Niiniluoto, 1983, ISBN 51-1-07314-1
Konstan parempi valssi. Paavo Helistö,1972, ISBN 951-30-2016-0.
Nyt saa laulaa nuoremmat. Kaustisen laulukirja, Kotiseutuyhdistys ja kulttuurilautakunta.
Kansanmusiikin tyyli ja muuntelu. Hannu Saha, 1996, ISBN 951-9268-26-X.
Kaustisen koriaa kieltä. Arvid Virkkala. Toimittanut Lea Laitinen Vaasa Oy:n Kirjapaino 1982.
ISBN 951-99432-9-3.
Folk Music Festival. Juhlakirja
Etelä-Pohjanmaan kansanrakennukset. Vuorela Toivo Kyrönmaa VI. Etelä-Pohjalainen
osakunta. Vaasan kirjapaino 1949.
Kanteleesta ja kanteleensoittajista. Eino Tulikari 1976.
Paimensoittimista kisällilauluun. Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja. Kansanmusiikki-instituutti
Kaustinen. Alaprint Oy Alajärvi. 1946.
Piirteitä keskipohjalaisesta kansanmusiikista. Keski-Pohjanmaan vuosikirja 1945-1946.
Keski-Pohjanmaan Maakuntaliitto r.y.
Talonpoikaistalon rakennuksista ja huoneiden sisustuksesta. Nirvi, Saima. Kyrönmaa III. Etelä-Pohjalaisen osakunnan 25-vuotisjulkaisu. Forssan Kirjapaino Oy 1933 s.110-124.
Kaustinen. Kuvateos. Erkki Ala-Könni 1980. ISBN 951-44-1038-6

Muistelmia ja elämäkertoja


Myötä- ja vastatuulta. S.A.Harima.,Werner Söderström Oy 1957.
Viljami Kalliokoski evankelisena ja alkiolaisena vaikuttajana. Raimo Aspfors Vammalan Kirjapaino Oy 1997
ISBN 952-9888-11-2.
Maa on ikuinen. Viljami Kalliokosken 60-vuotisjuhlajulkaisu. Toimittaneet Eino Isohanni ja Alfred Salmela.
KP:n kirjapaino Oy 1954.
Kiitollisena muistan. Viljami Kalliokoski 1973. ISBN 951-621-074-0.
Nuori pääministeri. Risto Uimonen WSOY 1995. ISBN 951-0-20718-7.
Elosta ja maailmasta, Esko Ahon tie Peltolan tuvasta suuriin saleihin. Antti Tuuri, Otava 1999. ISBN 951-1-16599-2.
Matkan varrelta. Matti Pihlajamaan päiväkirjamerkintöjen pohjalta toimittanut Heimo Pihlajamaa.
Piilolinssien alla. Heikki Linna, Kangasniemen Kirjapaino Oy 1988. ISBN 951-99970-4-0.
Aatu I. Lauri Linna, KL-Paino Ylivieska 1996. ISBN 952-90-7872-2.
Napanuora, äidin eväät elämään. Sley-kirjat, Hanna Ekola, Gummerus Oy 1995. ISBN. 951-618-127-9.

Sotiemme vaiheita käsittelevä kirjallisuus

Isänmaan vapaus - kallis perintömme. Kaustisen veteraanimatrikkeli.1992 ISBN 952-90-4121-7.
Haanen kummulta Karjalaan ja Lappiin. 1989, ISBN 952-90-1292-6.
He jäivat rajan taa. Martti Pihlajamaa. 1995, ISBN 952-90-7075-6
Isänmaan puolesta. Halsuan sotaveteraanit. Halsualaiset sodissa l9l8, 1939-40, l941-44 KP:n Kirjapaino Oy 1989.
Halsuan sotaveteraanit r.y. Oy. ISBN 952-90766-75.
Kohtalon vuodet Veteli. Kokkola 1986. ISBN 951-99722-1-8.
Kohtalon vuodet Veteli II. Kokkola 1988. ISBN 951-99973-8-5.
Suomensodan tapahtumia Vetelin seudulla vuosina 1808-1809. Heikki Tunkkari. Kokkola 1934.
Sotasyyllinen. Kauno Pihlajamaa. Toimittanut Heimo Pihlajamaa EKE-tuote.
Toki kallehin on vapaus. Veteliläisten vapaussoturien muistelmia vuoden 1918 sodasta. EKE-tuote. 1988.
Vetelin suojeluskunnan poikaosasto ja sotilaspojat 1925-1944. Erkki Närä, EKE-tuote 1997.
ISBN 952-90-15-X.
Vaikeuksista voittoon. Keskipohjalaisten naisten muistelmia sotiemme ajalta. EKE-tuote 1997
ISBN 952-90-8044-1.
Sotavangin katkera taival. Pentti Pöytäsaari. KP:n kirjapaino 1989. ISBN 952-90-1418-X
Itsenäistymisen vuodet Keski-Pohjanmaalla. Toivo Sandkvist. 1991.
Sodan vuodet: Toholampi - Lestijärvi. Laasanen Pentti. 1987.


Runot, kaunokirjallisuus


Lasivaunu. Marjatta Pulkkinen. Länsirannikko, Kokkola. ISBN 952-90004-3-X
Arkimorsian. Marjatta Pulkkinen. Länsirannikko, Kokkola. ISBN 952-9505-08-6
Tuohi-Antin mustalammas. Marjatta Pulkkinen, Länsirannikko, KP-paino 1997. ISBN 952-9505-18-3.
Käpymaa, Elsa Kojo. 1994, ISBN 952- 9523 -28-9.
Koukku. Raimo Palola, RV-paino 1980. ISBN 951-805-620-2.
Maan läheisyys. Matti Pihlajamaa
Runoja elämän maisemissa. Kirsti Peltoniemi, EKE-tuote 1999. ISBN 952-9884--33-8.
Ääreltä syntymäkehdon. Runoja ja proosaa, Vieno Pynssi, toim. Toini Alaspää ja Pentti Torppa 1994.
On tie. Runoja, Marjatta Laasanen, Antti Välikangas Oy 1998. ISBN 952-91-0408-1.
Runoja. Martta Virkkala, EKE-tuote 1995.
Kafuri. Heimo Pihlajamaa 1968.
Elämää Länsi-Venäjällä. Heimo Pihlajamaa 1968.
Aurinkokaste. Heimo Pihlajamaa 1971.
Mimosa. Heimo Pihlajamaa 1976
Haaskalinnut. Mertsi Vähäkainu, EKE-Tuote 1994. ISBN 952-9884-04-4.
Kamelinnahkahattu. Mertsi Vähäkainu, EKE-Tuote 1996. ISBN 952-9884-07-9.
Lenkkarit. Mertsi Vähäkainu, EKE-Tuote 1996. ISBN 952-9884-07-5.
Epäkesko. Mertsi Vähäkainu, EKE-Tuote 1998. ISBN 952-9884-23-0.
Keltainen ikkuna. Mertsi Vähäkainu, EKE-Tuote 1999. ISBN 952-9884-35-4.

Muu kirjallisuus

Tauti nimeltä mafia. Ilkka Saari, Hanki ja Jää, Tampere 1992. ISBN 951-8916-37-3.
Rautapaita ja miekka: normannien jäljillä Sisiliassa. Ilkka Saari, Otava Keuruu 1996 ISBN 951-114340-9-.
Sekoittiko semmä huijarin kauhalla vai kapustalla? Outi Leväniemen pro gradu Jyväskylän yliopiston Suomen kielen laitoksella 1990.
Ei oo mies eikä mikään joka ei oo Amerikasa käyny. Tommi Känsäkankaan pro gradu Jyväskylän yliopiston
Suomen kielen laitoksella.
Selevä pyy. Vetelin Kotiseutuyhdistyksen lukemisto. EKE-Tuote 1993
Vanhaa ja vähän uutta Perhonjokilaakson maataloudesta. Matti Pihlajamaa 1974.


Risto Känsälän kokoamat kirjoitukset:

H A L S U A
Halsua. (Kirj.) –m.-i. (Kirkolta kirkolle 6.) – Ilkka 1916:17.
Halsuan kansakoulut. Kannuksen Tark. Piirin kansakoulut. Kokkola 1912. S. 26
Halsuan kyliä kiertelemässä. (Keskipohjal. Kyläk. 9(Kirj.) K-nen, F. – Vaasa 1939:249
Halsuan nuorisoseura. (Kirj.) O.S. (Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi .) 1Kokkola 1911 s. 71-73.
Halsuan suojeluskunta. – Keski-Pohjanmaan vartio 1939 s. 68-69
Hietalahti, N. Halsuan suojeluskunnan historiikki. – Keski-Pohjanmaan vartio 1929, s. 53
Kankaanranta, O:W. Ylivetelin kappelin historia, Kokkolan Kirjapaino 1909, 46 s.
Lehto, Saara, Karjataika – Tienviitta 8 (1930-1931) s. 152
Salmela J. Halsua oli pieni kappeli, jossa pappi ja lukkari tappeli. – Suomen kuvalehti 1934, s. 462-463
Tunkkari Heikki. Kauppinen Halsualla. Suomalaisia mallitiloja 2. Porvoo 1929, s. 120-123.


K A U S T I N E N

Häät Kaustisissa – Helsingin Kaiku 1906 s. 361-362
Kankaanranta O. W. Ylivetelin kappelin historia. Kokkola 1909, 46 s, 1 karttaliite
Kaustinen. (Kirj.) Y.K. (Kirkolta kirkolle 11.) – Ilkka 1916:87-88
Kaustinen. – Suojeluskuntalaisten lehti 1922, s. 41-42
Kaustisen Alapään ns. seura. – Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi 1. Kokkola 1911. s. 61-62
Kaustisen kansakouluolot. – Kannuksen Tarkastuspiirin kansakoulut. Kokkola 1912. S. 33-37.
Kaustisen Köyhäjoen nuorisoseuran kymmenvuotismuistoja. – Pyrkijä 1913 s. 218-219
Kaustisen nuorisoseura 1905-1910 – Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi 1. Kokkola 1911. S. 54-55.
Kaustisen nuorisoseura 1895-1910 – Pyrkijä 1910 s. 86.
Kertomus Kaustisen säästöpankin 25-vuotisesta toiminnasta 1909-1934. Kokkola 1934. 6 s.
Kolmekymmenvuotiskertomus Kaustisen osuusmeijerin r.l. toiminnasta 1905-1935. Kokkola 1935.
Korhonen Felix, Kaustisen ”Kappelinmäeltä” ja Jylhän kyliltä. Keskipohjalaisia kyläkuvia 10. – Vaasa 1940:249
Paavola Sankku, Kaustisen Köyhäjoen nuorisoseura 1903 – 1910. – Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi 1. Kokkola 1911. S. 68-70
Tanninen Antero Erikoislaatuisia kihlajais- ja häämenoja Kaustisella. – Pyrkijä 1949, s. 25
Tunkkari Heikki Kaustisen kappeliseurakunnan perustaminen. – Keskipohjalaisten Joulu 1938 s. 19-30
Valo Viljo Kaustisen suojeluskunta. – Keski-Pohjanmaan Vartio 1939, s..90-92
Varila T. Kertomus Kaustisen säästöpankin 25-vuotisesta toiminnasta.Kokkola 1934. 6 s.

P E R H O

Cajander, A.K. Salamajärven kruununpuistossa olevan Salminevan synnystä.
– Suomen Tiedeakatemian esitelmät ja pöytäk. 1911: II s. 33-35
Claudelin H.W. ”Hauta Perhossa”. – Hakkapeliitta 1934, s. 7-9
Gebhard Maiju Eräs Perhon sydänmaan korvenraatajaperhe. – Pellervo 1932, s. 403-406
Hauta Perhossa (Puhe patsaan paljastustilaisuudessa) – Keski-Pohjanmaan vartio 1925, s. 211, 214-216
Jälttä-Jylhäset ja Terva-Jylhäset. (Kirj.) A.M. – Keskipohjalaisen joulu 1937, s. 22-23
Kaila Jaakko, Perho – synkkä katopitäjä. – HS 1950:34, 35
Kankaanranta O. W. Ylivetelin kappelin historia. Kokkola 1909, 46 s, 1 karttaliite
Koivukoski E., Perho – Kannuksen Tarkastuspiirin kansakoulut. Kokkola 1912, s. 75-80
Kotiseututoimikunta Perhoon – Kotiseutu 1917 s. 28
Kyrölä Vilho, Laulut sankareista. Haanen veljesten ja pilven veikon jäljillä tämän päivän Perhossa. – Suomen kuvalehti 1956:46
Lapinoja Niilo, Hauta Perhossa ja Schönemannin risti Kokkonevalla. Historiallisia muistoja Perhosta.– Keskipohjalaisten Joulu 1946 s. 15-16
Närä H. Perhon suojeluskunnan 10-vuotistaipaleilta. – Keski-Pohjanmaan vartio 1928 s. 75-76
Paulaharju Jenny, Antti Chydenius erämaan pitäjäin paimenena – Kansan Kuvalehti 1929:8 s. 3-4, 14
- Hauta Perhossa – Kansan kuvalehti 1928:51, s. 3-4
- Perhon Mehtä-Poranen. Tarinaa Pilven veikosta. – Kansan Kuvalehti 1930:1 s. 14-15
Paulaharju Samuli, Kaksi kaarlelaista. (kansantarina.) – Hakkapeliitan Joulu 1937, s. 68-69
- Perholaisia ja heidän lähimmäisiään. – Kotiseutu 1929 s. 5-11
Paulaharju Samuli, Suomenselän vieriltä. Porvoo 1930. 259 s.
Perho. – Suojeluskuntalaisen lehti 1922 s. 43-44.
Perho. (Kirkolta kirkolle 7.) Kirj. R.L. – Ilkka 1916:29
Perhon kyliä kiertämässä. Keskipohjalaisia kyläkuvia 5. Kirj. F.K-nen. – Vaasa 1938:299
Perhon Möttösen kylän n.s. elämän vaiheet. Kirj. Eero. – Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi 1 (Kokkola 1911) s. 74-77.
Perhon suojeluskunnan 20-vuotishistoria. – Keski-Pohjanmaan vartio 1939 s. 87-89
Pollari M.E. Perholaisen kokemuksia vv. 1808-1809 sodan ajoilta. – Vaasa 1913
Raunio, A.F. Ilon ja surun hetkiä Perhossa. – Keski-Pohjanmaan vartio 1925 s. 184-185
Muistelmia Suomen vapaussodan ajoilta 1918. – Keski-Pohjanmaan vartio 1926 s. 184-186
Suomen sodan aikaiset tapahtumat. – Keski-Pohjanmaan vartio 1926 s. 28-29
Striden på Kokonsaari mosse den 11. Juli (1808). – Sveriges krig åren 1808 och 1809 utg. Af
Generalstabens krighistoriska afdelning 3 (Stockholm 1902) s. 253-258
Vanhanaikuisia rakennuksia Perhossa. (kirj.) H.T. – Ilkka 1915:73B

V E T E L I

Ala-Könni Erkki, Aloitus ja purppuri veteliläisissä kansanhäissä. – Kyrönmaa 9 (1955) s. 229-254
Alanen Yrjö E, Piirteitä Antero Vilhelm Ingmanin Vetelin ajasta. – Kyrönmaa 9 (1955) s. 7-20
Aspelin J.R, Tavoista ja kielimurteista Ylivetelin pitäjässä. – Suomi 2:8 (1870) s. 107-128
Vetelin pitäjän vanhan ajan muistoja – Vaasan sanomat 1879:2, 4, 7, 12-13, 15, 19, 21, 23-24
Hyppönen Heikki, Komeata Veteliä katsomassa. Keskipohjalaisia kyläkuvia 3.
Kirj. Veräjän-Mikko – Vaasa 1938:290
Jokivuolle Matti Talon elämää. – Kyrönmaa 9 (1955) s. 57-80
Junkala Leevi, Entisajan palkollisten olosta. – Kyrönmaa 9 (1955) s.149-160
Kangas E. Ennustus. – Kotiseutu 1912, s. 181
Kankaanranta O. W. Ylivetelin kappelin historia. Kokkola 1909, 46 s, 1 karttaliite
Kirkolta kirkolle. Veteli. (Kirj.) R.L. – Ilkka 1915:146 A
Kontturi Hulda Veteliläiset ”franssit”. – Kotiteollisuus 1941, s.112-115
Laasanen Roopert, Lyhyt historia Vetelin kirkonkylän nuorisoseuran toiminnasta 1897-1910.
Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi 1 (Kokkola 1911) s. 56-60
Laasanen Roopert Entisaikaisia piilosilla olotapoja Vetelissä. – Kotiseutu 1910 s. 250
Laine K. Vetelin suojeluskuntatalon synty. – Keski-Pohjanmaan vartio 1927 s. 151-154
Lyhyitä piirteitä Vetelin historiasta. – Keski-Pohjanmaan vartio 1926 s. 197-198
- Lyhyt kertomus Vetelin kotiseutuyhdistyksen toiminnasta vv. 1912-1836. Kokkola 1937. 16 s.
Lähdevirta Martti Kuoroharrastustoiminta Vetelissä. – Kirkkomusiikkilehti 1939 s. 223-224
Meinander C.F. Vetelin Hautakedon kivikautinen asuinpaikka. – SM 1946 s.5-14
Paulaharju Samuli Suomenselän vieriltä. Porvoo 1930. 259 s.
Pihlajamaa Kauno Tervan valmistuksesta Patanassa 1900-luvun alkupuolella. Näyte työtapakuvausten keräilystä.
– Tienviitta 6 (Suomen Nuoriso-opiston vuosik. 1928-1929) s. 141-143
Päkkilä Heimo,Matkoista, kaupasta ja kauppatavarasta. – Kyrönmaa 9 (1955) s. 161-175
Pöyhönen J.V. Ensimmäinen kahvinkeitto Vetelissä. – Kotiseutu 1914 s.211
Salmela Alfred, Pakosaari Vetelissä. – Kotiseutu 1913, s. 31
- Vetelin pitäjän Salmelan talojen asutustarina. – Kotiseutu 1913 s. 79. – ks. Myös Kotiseutu 1914 s. 158
Toivonen Anna-Leena Keskipohjalaista siirtolaisuutta Vetelin näkökulmasta – Kyrönmaa 9 (1955) s. 177-193
Torppa J.R, Sivukamarilliset tuparakennukset. – Kyrönmaa 9 (1955) s.21-56
Torppa Santeri, Maakuntamme jääkäriliike. – Keski-Pohjanmaan vartio 1939 s. 147-148
- Vaarallinen joulu. Muistelma aseiden hakumatkasta ja aseiden kunnostamisesta Vetelissä v. 1917.
Keskipohjalaisten Joulu 1937 s. 14-15, 23
- Vetelin suojeluskunnan alkuvaiheita. – Keski-Pohjanmaan vartio 1937 s. 145-147, 166-169
Tunkkari Heikki, Entisaikaisia loitsuja ja tautien parannustapoja Vetelissä. – Ilkka 1912:27
- Meijeriliikkeen historiaa Vetelissä. Kokkola 1924. 27 s.
- Nälkävuosien historiaa Vetelissä. – Ilkka 1912:27
- Suomen sodan vuosina 1808-1809 tapahtumia Vetelin seudulla. Kokkola 1934. 32 s
-Vetelin museo. – Pyrkijä 1924 s. 104-106
- Vetelin nuorisoseura. Vähän esihistoriaa ja vaiheita kolmen vuosikymmenen varrelta. Kokkola 1928. 46 s.
- Esitelmä Vetelin suojeluskunnan iltamassa 21.4.1929. [Sotatapahtumista Vetelissä ennen v. 1808] – Keski-Pohjanmaan Vartio 1929 s. 101-104
- Hävitystä ja jälleenrakentamista Isonvihan aikana. – Keskipohjalaisten Joulu 1941 s. 10-12, 22
- Kotiseututyö herättää rakkautta kotiseutuun ja työhalua sen hyväksi – Ilkka 1933:292
- Krouvin Jussi – Keskipohjalaisten Joulu 1948
- Maanviljelijän töistä Vetelissä 1850-luvulla. 1-2. – Kotiseutu 1915, s. 26-29, 105-107
- Piirteitä Antero Wilhelmi Ingmanista pappina ja kansan sivistyksen esiraivaajana.
– Keskipohjalaisten Joulu 1942 s. 32-34
- Puoli vuosisataa nuorisoseuratyötä Vetelissä. – Pyrkijä 1947 s.162-164
- Vapaussodassa kaatuneita veteliläisiä. – Keski-Pohjanmaan vartio 1933 s. 87-88
- Vetelin seurakunnan vaiheista vv. 1634-1939. – Kirkkomusiikkilehti 1939 s. 222.
- Veteli Suomen sodan jaloissa. – Keski-Pohjanmaan vartio 1927, s.167-169
Tunkkari H ja Torppa S. Lyhyt kertomus Vetelin kotiseutuyhdistyksen toiminnasta vv. 1912-1936. Kokkola 1937. 16 s.
Tuomaala Väinö Kotiseutumuistojen ketju I. – Vaasa 1937. 16 s.
- Kotiseutumuistojen ketju VI. – Vaasa 1950:326 lauantailiite.
- Vanhoja tarinoita. – Kyrönmaa 9 (1955) s. 255-281
Veteli. – Suojeluskuntalaisen lehti 1922 s. 45-46
Vetelin kirkko 100-vuotias. – US 1943:202
Vetelin kunnan kansakoulut. – Kannuksen Tarkastuspiirin kansakoulut (Kokkola 1912) s. 103-106
Vetelin naisvoimisteluseura ”Kataja”. – Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi 1 Kokkola 1911) s. 38-39
Vetelin nuorisoseura 1897-1905. – Alku 2 s. 182-184
Vetelin nuorisoseura 15-vuotias. – Pyrkijä 1912 s. 248-249
Vetelin Räyringistä. (Keskipohjalaisia kyläkuvia 7.) (Kirj.) Ale. – Vaasa 1939:88
Vetelin seurakunnan 300-vuotistaipaleelta 1639-1939. Kokkola 1939. 56 s.
Vetelin seurakunta 300-vuotias. (Kirj.) F.K:nen. – Vaasa 1939:200
Vetelin suojeluskunnan historiikki v. 1917-1928. – Keski-Pohjanmaan vartio 1929 s. 29-32
Vetelin suojeluskunta. (Kirj.) H.N. – Keski-Pohjanmaan vartio 1939 s. 65-66
Vetelin voimisteluseura ”Yritys”. – Lappajärven aluepiirin nuorisoseuraväen albumi 1 (Kokkola 1911) s. 24-25.
Vetelistä oli Suomen sodassa (1808-1809) lukuisasti miehiä taistelemassa Perhon Kokkonevalla. kirj. E.K. – Kotiseutu 1913 s. 78; 1914 s. 139
Vetels kyrka 100-år. – HBL 1943:204
Vilkuna Kustaa Naimisiin. – Kyrönmaa 9 (1955) s. 195-227
- Raivaajapatsas – Kyrönmaa 9 (1955) s. 283-286
Vilppula Hilkka. Riihellä – Kyrönmaa 9 (1955) 139-147
Wirkkala Ilmari Lapsuuteni joulutavoista – Keskipohjalaisten joulu 1950 s. 17-18
- ”Vanha Kampeli”. Pohjalaisen talonpoikaisylimystön sukuhistoria. – US 1932: sunnuntailiite 28
Virrankoski Pentti Vanhasta niittytaloudesta. – Kyrönmaa 9 (1955) s. 111-137