KAUSTISEN KALASTUSKUNTA
[ Kaustisen yhteisten vesialueiden osakaskunta ]

NÄÄTINKIOJAN KUNNOSTUSPROJEKTI:

Kaustisen kalastuskunta aloitti viime vuonna Aittakallion ja Antinpaikan koskialueilla monivaiheisen Näätinkiojan kalataloudellisen kunnostuksen.
Kunnostusprojekti sai alkunsa vuonna 2020 AFRYn tekemän koekalastuksen lupaavien tulosten perusteella: Näätinkiojasta löydettiin koekalastuksessa merkittäviä määriä taimenen poikasia ja sen perusteella poikastuotantoalueiden kunnostuksella Näätinkiojan elinolosuhteita voitaisiin merkittävästi kehittää.

Näätinkioja on ihmisen toimesta voimakkaasti muokattu jokiuoma, mutta ojassa on laajoja poikastuotantoalueiksi soveltuvia alueita aina latvoilta alimmille koskipaikoille saakka.

Näätinkiojan kunnostus on jaettu viiteen eri vaiheeseen, joissa Kaustisen kalastuskunnan tavoitteena on kunnostaa kaikki ojan merkittävät virta-alueet.
Kunnostuksen ensimmäisen vaihe sujui erinomaisen hyvin ja paikalla ojan varressa oli kahden kunnostuspäivän aikana paljon innokasta talkooväkeä. Myös rantojen omistajat suhtautuivat hankkeeseen postiviisesti.

Tänä vuonna on tavoitteena päästä toteuttamaan maastotöitä projektin toisen vaiheen alueilla elo-syyskuun aikana.
Mikäli sinulla on mielenkiintoa kunnostustalkoisiin osallistumiseen, niin otathan yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan porukkaan!Näätinkiojan kunnostusprojektille on saatu avustusta Ely-keskukselta kalatalousmaksuvaroista sekä Pohjanmaan Ravinneratas-hankkeelta. Kunnostussuunnitelmat ja maastotyönjohto ovat Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskuksen Eero Hakalan käsialaa.Takaisin etusivulle